Uutinen 2.1.2014

Kreikan EU-puheenjohtajakausi alkaa

Kreikka ja EU

Kiertävä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus siirtyy 1. tammikuuta Liettualta Kreikalle. Kreikka toimii EU-puheenjohtajana puoli vuotta eli kesäkuun loppuun saakka. Alkava EU-puheenjohtajakausi on Kreikalle viides.

EU-vaalit ja talouskriisi värittävät Kreikan kautta

Kreikan tulevaa puheenjohtajakautta värittävät toukokuussa järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit sekä niiden jälkeen alkava korkeiden EU-virkojen nimityskierros. Vaalien vuoksi parlamentin osallistuminen kevään lainsäädäntötyöhön on normaalia lyhyempi. Kreikan tavoitteena onkin saavuttaa sopu tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista neuvoston ja parlamentin välillä ennen vaaleja.

Talouskriisin vaikutukset ovat koetelleet Kreikkaa, joten alkava puheenjohtajakausi on maalle paitsi keino palata toimijaksi EU-politiikkaan myös tapa viestiä eurooppalaisuudesta oman maan kansalaisille. Tehtävä ei tule olemaan helppo.

Kreikan pääministeri Antonis Samaras ja Italian pääministeri Enrico LettaKreikan pääministeri Antonis Samaras ja Italian pääministeri Enrico Letta

Kreikka haluaa kaudellaan tuoda esiin eurooppalaisten kansalaisten arkea ja torjua erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvua. Yhteinen ohjelma edellisten puheenjohtajamaiden Liettuan ja Irlannin kanssa luo pohjan puheenjohtajakauden tavoitteille, mutta Kreikka on tehnyt tiivistä yhteistyötä myös ensi heinäkuun alussa aloittavan puheenjohtajamaan Italian kanssa. Näin on haluttu saada jatkuvuutta lainsäädäntöhankkeille lyhyestä kevätkaudesta huolimatta.

Kasvua ja työllisyyttä

Kasvun luominen Euroopan talouteen on Kreikan kauden ensisijainen tavoite. Kreikka korostaa kasvun aikaansaamisessa työllisyyden parantamisen merkitystä. Erityisesti Kreikka painottaa keinoja parantaa nuorten työllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Myös pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia halutaan parantaa.

Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n syventäminen

Euron vakauden turvaaminen syventämällä Euroopan talous- ja rahaliiton yhteistyötä sekä jäsenmaiden finanssi- ja talouspolitiikkojen etukäteen tehtävää koordinaatiota ovat Kreikan kauden tärkeitä tavoitteita. Siksi Kreikka haluaa valmistella pankkiunionin loppuunsaattamiseen liittyvän lainsäädäntötyön mahdollisimman pitkälle ennen vaaleja.

Kreikan puheenjohtajuuden logoKreikan EU-puheenjohtajuuskauden logo

Muuttoliike ja rajat

Epävakaat olot Euroopan unionin lähialueilla ja niistä johtuva maahanmuutto aiheuttavat painetta erityisesti eteläiselle Euroopalle, missä monet maat kärsivät itsekin talouskriisin seurauksista. Kreikka haluaa korostaa kaudellaan eurooppalaista solidaarisuutta ja taakanjakoa suhteessa maahanmuuttoon. Yhteistyötä lähtömaiden kanssa halutaan tiivistää.

EU:lle yhteinen meripolitiikka

Kreikan tavoitteena on myös kattavan meripolitiikan luominen EU:lle. Siihen kuuluisi muun muassa merirajojen turvallisuusasiat, ympäristönäkökulmat, turismi, kalastuspolitiikka ja energia-asiat.

 

Seuraa Kreikan EU-puheenjohtajakautta:

Kreikan EU-puheenjohtajakauden verkkosivusto

Twitterissä: @gr2014eu