Uutinen 21.1.2014

Kulttuuri+Media = Luova Eurooppa

Luova Eurooppa_kuva:Eurooppatiedotus

Tämän vuoden alusta käynnistyi Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma. Se yhdistää aikaisemmat Media- ja Kulttuuri -ohjelmat. Uudelle seitsenvuotiskaudelle on luvassa 1,46 miljardin kokonaisbudjetti, kasvua edellisten ohjelmien tasosta on 9 prosenttia. Uuden ohjelman tavoitteena on avata kulttuuri- ja audiovisuaalisen alan toimijoille uusia mahdollisuuksia. Ohjelman ensimmäiset hakukierrokset ovat jo käynnistyneet.

Kaksi ohjelmaa yhdistyy

Luova Eurooppa-ohjelma pohjaa EU:n kulttuuri- ja mediaohjelmiin, joilla on tuettu luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä jo yli parinkymmenen vuoden ajan. Uuden ohjelman Kulttuuri-alaohjelmasta rahoitetaan esimerkiksi kuvataiteen, teatterin, musiikin ja kulttuuriperinnön alan hankkeita sekä kirjallisuuden kääntämistä. Media-alaohjelma taas tukee muun muassa elokuva- ja audiovisuaalisen alan hankekehittelyä, levitystä ja koulutusta.

Euroopan komission tavoitteena on saada teoksille yleisöä ja lukijoita kotimaan lisäksi myös muualla Euroopassa sekä kasvattaa eurooppalaisen elokuvan osuutta elokuvateattereiden ohjelmistoissa. Komissio uskoo Luovan Euroopan myös tuovan luoville aloille uusia työpaikkoja. Tällä hetkellä komission arvion mukaan luovat alat työllistävät EU-alueella yli kahdeksan miljoonaa henkilöä.

Tv-kuvaaja_Kuva: Norden.org

Haku jo käynnissä

Ohjelman ensimmäiset hakukierrokset ovat jo käynnissä. Kulttuurin alaohjelmassa on avoinna neljä ja Median alaohjelmassa 13 hakukierrosta eri kohderyhmille. Tukea voivat hakea kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatiot ja ammattilaiset.

Tietoa ja opastusta ohjelmasta ja sen tarjoamasta rahoituksesta saa Luova Eurooppa –yhteyspisteistä, joita Suomessa on kaksi. Kulttuurin alaohjelman tiedotusta ja neuvontaa hoitaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Media-alaohjelmasta vastaa Suomen elokuvasäätiö.

 Edellisellä ohjelmakaudella 2007-2013 suomalaiset menestyivät hyvin EU:n Kulttuuri-ohjelmassa. Suomalaisia oli mukana yli 120 hankkeessa, jotka saivat tukea yhteensä noin 45 miljoonaa euroa. Media-ohjelmasta myönnettiin Suomeen yli kymmenen miljoonaa euroa  tukea. Lisäksi suomalaisia oli mukana erilaisissa yhteistyöprojekteissa sekä melkein 300 audiovisuaalisen alan ammattilaista kouluttautui kansainvälisille kursseilla eri puolilla Eurooppaa.

Lisätietoa Luova Eurooppa -ohjelmasta:

target="_blank">CIMOn verkkopalvelu: Luova Eurooppa

target="_blank">Media-alaohjelman verkkopalvelu