Uutinen 27.2.2014

Montenegro taivaltaa kohti EU-jäsenyyttä

Montenegron EU-jäsenyysneuvotteluiden pääneuvottelija, EU-integraatiosta vastaava valtiosihteeri Aleksandar Andrija Pejovic

Montenegron EU-jäsenyysneuvotteluiden pääneuvottelija, EU-integraatiosta vastaava valtiosihteeri Aleksandar Andrija Pejovic vierailee tällä viikolla Suomessa. Kysyimme häneltä, millaisia ovat montenegrolaisten odotukset Euroopan unionin jäsenyydestä ja millä aikataululla hän uskoo maansa täyttävän jäsenyyskriteerit.

Mitä montenegrolaiset odottavat EU-jäsenyydeltä?

– Montenegrolaiset odottavan EU-jäsenyyden lisäävän turvallisuutta ja vakauttavan oloja. Maamme itsenäistyi vuonna 2006. Sitä ennen olimme vuosikymmeniä osa kommunistista Jugoslaviaa, minkä jälkeen koko Länsi-Balkan oli sotien runtelema vuosien ajan. Historiamme huomioiden, turvallisuus ja vakaus ovat meille tärkeitä asioita.

Montenegro oli kauppasaarrossa 1990-luvulla. Tähän aikaan emme halua palata. Arvostamme unionin neljää vapautta – ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaata liikkuvuutta. Nämä tuovat montenegrolaisille paljon mahdollisuuksia yksilötasolla. Ihmiset toivovat eurooppalaista verkostoitumista ja yhteistyötä. Opiskelijoille jäsenyys tuo esim. uusia koulutuspaikkavaihtoehtoja ja työntekijöille avautuvat uudet laajemmat työmarkkinat.

Millainen on yleinen mielipide Montenegrossa EU-jäsenyyttä kohtaan?

– Itsenäistymisemme aikaan vuonna 2006 noin 80 % montenegrolaisista tuki EU-jäsenyyttä. Nyt EU:sta ja jäsenyyden vaikutuksista halutaan jo yksityiskohtaisempia tietoja ja tällä hetkellä noin 60–65 % kannattaa jäsenyyttä. Noin 20–25 % sanoo kantansa olevan selkeästi jäsenyyttä vastaan.

Kuva: Euroopan komissio
Kylä Montenegrossa
Montenegro on pieni Välimeren ja Balkanin maa, jonka kaunista luontoa myös turistit arvostavat.

Tullaanko Montenegrossa järjestämään kansanäänestys EU-jäsenyydestä?

– Montenegrossa perustuslain mukaan parlamentti päättää EU-jäsenyydestä. Nyt on vielä aikaista sanoa, mutta uskon, että pidämme neuvoa-antavan kansanäänestyksen ennen jäsenyyssopimuksen allekirjoittamista.

Miten nopeasti montenegrolaiset haluaisivat EU-jäseneksi?

– Vuosi 2020 on monen toiveissa ja se tuntuu myös minusta realistiselta tavoitteelta. Jäsenyyskriteerien täyttämisessä ja yhteiskunnan uudistamisessa on iso työ, eikä tässä pidä kiirehtiä. Kun liitymme unioniin, haluamme olla valmiita. Myös Euroopan talouskriisi on vaikuttanut siihen, ettei meillä ole paineita edetä liian nopeasti.

Mitä lisäarvoa Montenegro toisi EU:hun?

style="padding-bottom: 5px; background-color: #fdf3c7; margin: 1.2em 0px 0px 0.5em; padding-left: 5px; width: 215px; padding-right: 5px; display: block; float: right; height: 200px; color: #660000; padding-top: 5px">Montenegro

– Olemme pieni Välimeren ja Balkanin maa. EU-jäsenyytemme vakauttaisi aluetta. Se antaisi myös naapurimaillemme signaalin, että EU-perheeseen on mahdollista liittyä, kunhan vain yhteiskunnan uudistukset etenevät. Maantieteellisesti myös sijaintimme on strategisesti tärkeä EU:lle. Tuomme unioniin lisää kansallisuuksien moninaisuutta ja jäsenyydellämme olisi varmasti myös tärkeä symbolinen merkitys.

Mitä yhteistä Suomella ja Montenegrolla voisi olla EU:ssa?

– Olemme kiinnostuneita siitä, miten Suomi hallinnoi rakennerahastoja, ja miten teidän systeeminne tältä osin toimii. On muutoinkin hyödyllistä tutustua teidän malleihinne, koska olette yhä suhteellisen uusi jäsenmaa. Meitä kiinnostaa erityisesti ympäristöosaamisenne ja pitkä EU-ulkorajanne. Näistä voimme ottaa oppia. Hyvät kahdenkeskeiset suhteet ovat meille Suomen kanssa tärkeät. Sitten kun olemme samassa neuvottelupöydässä, on meillä varmasti paljon yhteisiä asioita, joita voimme viedä eteenpäin.