Uutinen 11.3.2014

EU arjessa –kiertue päätökseen Hämeenlinnassa: Katse kohti kevään vaaleja

EUarjessa Hämeenlinnassa 7.3.2014_Eurooppatiedotus

Suomea viiden vuoden ajan kiertänyt EU arjessa -tapahtumasikermä päättyi viime viikolla Hämeenlinnaan, kierrettyään kaikki Suomen maakunnat. Hämeenlinnassa teemoina olivat demokratia ja kansalaisen vaikutusmahdollisuudet EU:ssa – myös ajankohtainen Ukrainan tilanne nousi keskusteluihin.

Kantahämäläiset arvostavat vapaata liikkuvuutta

Euroopan komission Suomen edustuston teettämän kyselytutkimuksen mukaan kantahämäläisistä lähes puolet pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, mutta hämäläisten mielestä suomalaisten äänen pitäisi kuulua nykyistä paremmin Euroopan unionissa.

Hämeenlinnan EU arjessa –tapahtumassa myös kantahämäläiset EU-hankkeet esittäytyivät.
Hämeenlinnan EU arjessa –tapahtumassa myös kantahämäläiset EU-hankkeet esittäytyivät.

Tutkimuksen mukaan Kanta-Hämeessä  pidetään EU:n suurimpana saavutuksena vapaan liikkuvuuden tuomia mahdollisuuksia. Myös rauhaa ja vakautta jäsenmaiden välillä sekä yhteisvaluutta euroa arvostetaan. Sen sijaan kiinnostus Euroopan unionia kohtaan jakoi kantahämäläisiä. Yleisesti ottaen Kanta-Hämeessä suhtautuminen ja asenteet EU:ta kohtaan eivät juuri poikkea muusta maasta.

Vaaleilla vaikuttamaan 

Kyselytutkimuksen mukaan talouskriisi on herättänyt suomalaisten kiinnostusta Euroopan unionia kohtaan. Tutkimuksen mukaan valtaosa eli 62 prosenttia vastaajista ilmoittaa varmasti tai todennäköisesti äänestävänsä toukokuussa pidettävissä EU-vaaleissa.

Hämeenlinnan tapahtumassa tulevat vaalit herättivät paljon keskustelua.  Äänestäminen, eurooppalainen kansalaisaloite ja komission avoimet kuulemiset ovatkin tärkeitä kansalaisen keinoja vaikuttaa EU:ssa.  Tällä hetkellä kaksi eurooppalaista kansalaisaloitetta on saanut kerättyä vaaditut miljoona nimeä ja ne ovat etenemässä komission käsittelyyn.

Kauppakeskus Tavastilassa Sirpa Pietikäinen ja muut mepit saivat paljon kysymyksiä kevään EU-vaaleista.
Kauppakeskus Tavastilassa Sirpa Pietikäinen ja muut mepit saivat paljon kysymyksiä kevään EU-vaaleista.

Hämeenlinnassa vaikutusvaltainen joukko, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, komission varapuheenjohtaja Olli Rehn sekä joukko kansanedustajia ja meppejä keskustelivat yleisön kanssa vaikuttamisesta.

– Tulevat vaalit ovat poikkeuksellisen tärkeät Euroopan ja Suomen kannalta. Nyt ratkaistaan rakennetaanko jatkossa paikalleen pysähtynyttä vai uudistuvaa ja itseensäluottavaa Eurooppaa. Vaalien alla puhutaan eurooppalaisista perusasioista; rauhasta ja taloudesta, komission varapuheenjohtaja Olli Rehn painotti.

Suomessa pitäisi nyt saada ainakin 50 prosenttia äänestäjistä uurnille, mieluusti enemmänkin, maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen sanoi.

Meppi Liisa Jaakonsaari muistutti selkeän kielen merkityksestä myös demokratian kannalta.

– Kun EU-kieltä yksinkertaistetaan, myös demokratia ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet paranevat.

Hämeenlinnan EU-päivä huipentui Raatihuoneella pidettyyn seminaariin.
Hämeenlinnan EU-päivä huipentui Raatihuoneella pidettyyn seminaariin.

Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen taas oli sitä mieltä, että monet EU-päätökset, etenkin elinkeinoelämää koskevat, tulevat yhä yllätyksenä. Siksi varhainen EU-asioista tiedottaminen on tärkeää vaikuttamisen kannalta.

Myös kansalaisjärjestöjen toiminta EU-vaikuttamisessa on tärkeää, muistuttivat panelistit Hämeenlinnan Raatihuoneella.

Eurooppalaiset arvot ovat myös nykypäivää

Ukrainan kriisi on Olli Rehnin mielestä osoittanut, että eurooppalaisilla arvoilla on yhä elinvoimaa. Rauha ja turvallisuus eivät ole vanhentuneita tavoitteita nykypäivänkään Euroopassa.

Euroopan unioni on sopinut taloudellisesta apupaketista Ukrainalle. Apupaketti sisältää kuitenkin ehtoja; Ukrainan pitää käynnistää taloudellisia uudistustoimia, joilla maan kansantaloutta vahvistetaan. Rehn kertoi, että kun EU on varmistunut Ukrainan poliittisen tilanteen rauhoittumisesta voidaan edetä nopeallakin aikataululla sekä lähentymissopimuksen allekirjoittamisessa että asteittain lainojen myöntämisessä.

Katso myös: 

target="_blank">Lisää kuvia Hämeenlinnasta Flickrissä

target="_blank">Euroopan komission Suomen edustuston teettämä tutkimus kantahämäläisten EU-asenteista

target="_blank">Talouskriisi herättänyt suomalaisten kiinnostusta EU:ta kohtaan

target="_blank">Kooste Raatihuoneen seminaarista YouTubessa (Euroopan komission Suomen edustusto)

target="_blank">EU-arjessa tapahtumat

Pian päättyvän Euroopan parlamenttikauden aikana Suomea on kiertänyt EU arjessa -tapahtumien sikermä. Tapahtumilla on haluttu nostaa keskusteluun EU:n vaikutuksia kansalaisten arkeen. Teemat ovat vaihdelleet, mutta lähtökohtana ovat olleet maakunnille tärkeät EU-asiat.