Uutinen 12.3.2014

Hyvinvointia Kuopion mitalla

EU ei luennoi ihmisille, miten heidän tulee elää elämäänsä. Sen tulee varmistaa, että kansalaisilla on riittävästi tietoa tehdä terveellisempiä valintoja, linjasi komissaari John Dalli Kuopiossa.EU ei luennoi ihmisille, miten heidän tulee elää elämäänsä. Sen tulee varmistaa, että kansalaisilla on riittävästi tietoa tehdä terveellisempiä valintoja, linjasi komissaari John Dalli Kuopiossa.

Suomi on edelläkävijä tupakan torjunnassa, tunnusti EU:n terveys- ja kulutusasioista vastaava komissaari John Dalli. Komissaari puhui Kuopiossa EU arjessa –tapahtuman seminaarissa eurooppalaisen terveyden ja hyvinvoinnin haasteista.
Tupakkatuotteita koskeva lainsäädäntö kaipaa Dallin mukaan vielä terästystä koskien pakkausten terveysvaroituksia. Tupakan lisäaineista on komissaarin mielestä saatava tiukempia sääntöjä. Tupakasta luopuvan elämää helpottaisivat hänen mukaansa uudet tuotteet kuten elektroninen savuke tai nikotiinimakeinen.
”Tulevaisuuden yhteiskunta on juuri niin terve kuin lapset ja nuoret ovat nyt”, maltalainen komissaari sanoi.

Sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi ikääntyvä EU tarvitsee John Dallin mukaan hyvinvointiin ja terveydenhuoltoon liittyviä innovaatioita. Terveysalan sähköiset palvelut kaipaavat kehittämistä.
”EU:n terveydenhuoltojärjestelmät ovat pirstaloituneita eivätkä yhteensopivia. Tekniikka on olemassa, mutta kyse on terveydenhuoltoalan asenteista”, Dalli näki.
Lainsäädäntö etenee myös terveys- ja kuluttaja-asioissa asteittain.
”Paras on hyvän pahin vihollinen”, Dalli totesi.

Yhteensopivuus on edellytys paitsi terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuudelle ja kestävyydelle myös kansalaisten oikeudelle hakeutua hoitoon toisessa EU-maassa.
”EU:ssa ollaan parhaillaan luomassa lainsäädäntöä, joka tuo selvyyttä toisesta EU-maasta hankittujen terveyspalvelujen korvauskäytäntöihin. Uusien sääntöjen mukaan EU-kansalaiselle on korvattava hänen toisella EU-maassa saamansa hoidon kustannukset, jos samantyyppinen hoito ja kulut korvattaisiin myös hänen kotimaassaan”, Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen kertoi.

Taloustutkimuksen selvityksen mukaan lähes puolet (46 prosenttia) pohjoissavolaisista on sitä mieltä, että EU-kansalaisilla tulisi olla oikeus hakeutua hoitoon samoin ehdoin kuin kotimaassaan.
Hoidon sisällöllä on merkitystä tuloksiin. Yli puolet vastaajista näkee, että muihin EU-maihin voi hakeutua leikkaushoitoihin.
Erityisesti pohjoissavolaiset odottavat EU:n panostavan sairauksien syiden ja hoitokeinojen tutkimiseen. Jopa 68 prosenttia vastaajista on tätä mieltä.

Taloustutkimus selvitti pohjoissavolaisten kiinnostusta EU:n toimintaan. Puolet vastaajista oli melko tai erittäin kiinnostunut unionin toiminnasta. Tiedonhaluisia riitti Kuopion EU arjessa tapahtuman EU-torilla.Taloustutkimus selvitti pohjoissavolaisten kiinnostusta EU:n toimintaan. Puolet vastaajista oli melko tai erittäin kiinnostunut unionin toiminnasta. Tiedonhaluisia riitti Kuopion EU arjessa tapahtuman EU-torilla.

Kuopion EU arjessa –tapahtuman yleisö sai tutustua muutamiin savolaisiin hyvinvointi-innovaatioihin. Helmikuun ensimmäisenä perjantaina järjestetty tapahtuma avasi ovet esimerkiksi Suupirssiin ja hambulanssiin eli liikkuvaan suunhoitoyksikköön.
Ulkoasianministeriön Eurooppatiedotuksen, Euroopan parlamentin tiedotustoimiston sekä komission Suomen edustuston yhteistyössä järjestämä tilaisuus oli yleisömenestys.
”Väkeä oli enemmän kuin uskalsin odottaa ja kävijöitä riitti koko päiväksi”, Pohjois-Savon aluetiedottaja Martti Ruokolainen iloitsi.

Word src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/id-14918-guid-F4100322-9110-4D95-811F-A05953519F7D.gif" />EU arjessa Pohjois-Savo kyselytulos

pdf src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />Euroopan komission Suomen-edustusto Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Kuvat ja teksti Kimmo Rauatmaa