Uutinen 20.3.2014

Lisää luomua!

Omenat_kuva: NN_norden.org

Euroopan unionin maatalouspolitiikka luo raamit, mutta jäsenmaissa on tilaa myös omille ratkaisuille. Hallitusohjelman mukaan nyt panostetaan luomutuotantoon,  valtiosihteeri Risto Artjoki painotti Kuopiossa järjestetyssä EU ruuan juurille – kampanjan avajaisissa. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Eurooppatiedotus ja maa-ja metsätalousministeriö.

– Luomutuotanto on vastaus kuluttajien arvostuksiin. Vuoteen 2020 mennessä viideosa viljelypinta-alasta pitäisi olla luomutuotantoa ja luomulihankin tuotanto tuntuvasti nykyistä suurempaa.

Viime keväänä valmistunut hallituksen luomualan kehittämisohjelman uskotaan pistävän alan kehitykseen vauhtia.

– Hallinto on mukana luomun kehittämisessä. Me emme tuota luomuruokaa kenenkään lautaselle, mutta voimme parantaa edellytyksiä, maatalousylitarkastaja Leena Seppä totesi.

Lisää luomua! Kuopiossa 17.3. 2014
Valtiosihteeri Risto Artjoki maa-ja metsätalousministeriöstä, tiedottaja Martti Ruokolainen Eurooppatiedotuksesta, ylitarkastaja Leena Seppä maa-ja metsätalousministeriöstä ja kansanedustaja Tuula Väätäinen Kuopiossa Lisää luomua! -tilaisuudessa 17.3.

Luomulainsäädäntöä uudistetaan

Luomutuotantoa ohjaavaa EU  lainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Kansallista luomuvalvontaa ohjaava laki on menossa eduskuntaan. Uusi maaseudun kehittämisohjelma on myös lähetetty komission hyväksyttävästi.

Maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy erityinen luomutuotannon tuki, millä korvataan viljelyn tavanomaista suurempaa työmäärää ja korkeampia kustannuksia. Myös maaseudun yritystuissa, investointituissa ja tilaneuvonnassa on otettu huomioon luomun tarpeet.

Meneekö viesti perille?

Hallitus ja ministeriö kannustavat luomun lisäämiseen, mutta Kuopiossa keskusteltiin siitä, meneekö viesti perille. Maatalousmaakunnan Pohjois-Savon kansanedustaja Tuula Väätäisen  toivoo niin.

– Kysymys on pitkälti arvostuksista ja kuluttajien tietoisuudesta. Olen huolissani tuottajien elämänedellytyksistä, jaksamisesta ja työstä saatavasta palkasta, Tuula Väätäinen sanoi.

Savon koulutuskultayhtymän yhteydessä toimivan valtakunnallisen kehittämisyksikön EkoCentrian hankepäällikkö Irma Ikäheimo taas uskoi vahvasti savolaiseen luomutuotantoon.

Maakunnan luonto, puhdas vesi ja tuotanto-olosuhteet ja osaaminen tarjoavat luontevan pohjan luomulle. Maakunnassa on sekä villiruuan että maataloustuotannon huippuosaamista, jonka avulla luomu voidaan nostaa maakunnan ruokaketjun yhdeksi vahvuudeksi.

EkoCentria on pyörittänyt jo vuodesta 2002 lähtien Portaat luomuun –ohjelmaa. Savossa on jo yli sata ohjelmaan kuuluvaa ammattikeittiötä. Irma Ikäheimo sanoi toivovansa ohjelman piiriin myös lisää ravintoloita.

– Luomutuotteet voivat olla merkittävä kilpailuetu esimerkiksi matkailu- ja konferenssiasiakkaista kilpailtaessa.

EU ruuan juurille –maakuntakierros jatkuu Oulussa elintarviketurvallisuusteemalla 24.3.

Syksyn tilaisuuksissa Vaasassa ja Turussa aiheina ovat eläinten hyvinvointi ja lähiruoka.