Uutinen 21.3.2014

EU sopi uusista Ukraina- toimenpiteistä

Euroopan unionin neuvosto
EU-Ukraina-tapaaminen 21.3.2014

EU-maiden päämiehet kokoontuivat Eurooppa-neuvostossa Brysselissä 20.-21. maaliskuuta. Pääaiheeksi nousi odotetusti Ukraina. Päämiehet sopivat yhteisistä päätelmistä Ukrainan kriisiin.

EU tukee yhtenäisesti Ukrainan hallituksen vakauttamispyrkimyksiä ja uudistuksia. Eurooppa-neuvosto ei tunnusta Krimin laitonta kansanäänestystä ja tuomitsi Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen Venäjän federaatioon. Suomea EU-huippukokouksessa edusti pääministeri Jyrki Katainen.

Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja Ukraina allekirjoittivat perjantaina  21. maaliskuuta EU-Ukraina –assosiaatiosopimuksen poliittiset osat.  EU on sitoutunut allekirjoittamaan myös sopimuksen muut osat, mukaan lukien laaja-alaisen vapaakauppa-alueen.

Päätelmien mukaan Ukrainan talous on kiireellisesti vakautettava. Ukrainan tulisi EU:n mielestä käynnistää ripeästi rakenneuudistusohjelma, johon kuuluu muun muassa korruption torjunta. Huippukokous kehotti neuvostoa sopimaan pikaisesti makrotaloudellisesta tuesta. Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtävä sopimus on ratkaisevan tärkeä tuen käyttöönotolle.

Eurooppa-neuvosto päätti laajentaa luetteloa viisumikiellon ja omaisuuden jäädyttämisen kohteena olevista henkilöistä. Listalla on nyt 33 henkilön nimet. EU etenee asteittain ja päättää lisätoimista, ellei Ukrainan tilannetta saada vakautettua.

EU päätti myös tässä vaiheessa perua suunnitteilla olleen EU-Venäjä –huippukokouksen.

Euroopan unioni tukee Etyj-operaation aloittamista Ukrainassa tilanteen vakauttamiseksi. Ellei operaatiota päästä uskottavaan sopimukseen pikaisesti, laatii EU EU-operaatiota koskevan suunnitelman. 

Lisätietoa:

target="_blank">Eurooppa-neuvoston päätelmät Ukrainasta 20.3.2014

target="_blank">Ukrainan tilanne: Pakotteet ulkoministeriön verkkosivuilla

target="_blank">Valtioneuvoston tiedote 21.3.2014

target="_blank">Kuukauden kysymys: Mitä EU voi tehdä Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi?