Uutinen 28.3.2014

Pohjola EU:ssa – yhdessä ja erikseen

Pohjoismaiden liput_NN.Norden.org

Helmikuussa hyväksytyssä Pohjoismaiden ministerineuvoston visiossa tavoitteena on ”Ulospäin suuntautunut Pohjola”. Myös EU-yhteistyö vaikuttaa pohjoismaiden kesken tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteet ovat usein samansuuntaisia, vaikka yhteistä pohjoismaista linjaa ei EU-työskentelyssä aina löydykään.

Pohjolan päivän yleisötilaisuudessa viime viikolla puhuneen ulkoministeri Erkki Tuomiojan mielestä tulossa olevilla Euroopan parlamentin vaaleilla on suuri merkitys unionin tulevaisuuden lisäksi myös pohjoismaiden yhteistyölle. Vaalit tulevat vaikuttamaan myös unionin ulkopuolisiin pohjoismaihin sekä niihin itsehallintoalueisiin, jotka ovat järjestäneet suhteensa Euroopan unioniin omalla tavallaan.

Esimerkkinä EU:n ja pohjoismaisen yhteistyön haasteista voidaan pitää unionin ja Färsaarten makrillikiistaa, jossa monien näkemysten mukaan pohjoismaiden välinen solidaarisuus uhrattiin unionin laajuisen yhteistyön hyväksi.

Ministeri Tuomiojan mukaan eurooppalaisen ja pohjoismaisen identiteetin yhdistäminen ole Suomelle ongelma, koska meillä tie Eurooppaan on aina kulkenut Pohjolan kautta. Lisäksi pohjoismaat ovat keskinäisessä kanssakäymisessään pyrkineet hyvin samanlaiseen suuntaan kuin jäsenmaat EU:ssakin, esimerkiksi rajat ylittävän liikkumisen helpottamiseen. Suomalaiset ovat perinteisesti kokeneet identiteettinsä pohjoismaalaiseksi, mutta nykyään myös yhä enemmän eurooppalaiseksi. Pohjoismaista yhteistyötä ei silti ole unohdettu.

Kuva: norden.org

Pohjoismailla ei yhteistä EU-rintamaa

Euroopan unionissa pohjoismaiden yhteistyö ei käytännössä korostu, vaikka toki alueelle merkittävissä kysymyksissä maat voivatkin antaa merkittävää tukea toisilleen. Toisinaan kuulee toiveita pohjoismaiden välisestä voimakkaammasta yhteisestä rintamasta unionin sisällä, mutta todellisuudessa maiden näkemykset eivät läheskään aina ole samansuuntaisia. Esimerkiksi maatalouspolitiikassa kannat saattavat erota paljonkin. Tällöin on kannattavampaa hakea kumppaneita muista maista.

– Pohjoismainen yhteistyö EU:ssa toteutuu kuitenkin hyvin niissä järjestelyissä, joissa kaikki maat ovat mukana, kuten Schengen-kysymyksissä.

Pohjoismainen ministerineuvosto yhteistyössä EU:n kanssa

Pohjoismaisessa yhteistyössä merkittäviä foorumeja ovat Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto, joista erityisesti ministerineuvosto toimii yhteistyössä myös Euroopan unionin kanssa. Tuomioja ei kuitenkaan näe niinkään pohjoismaiden yhteisiä elimiä merkittävinä keinoina koordinoida pohjoismaiden yhteistyötä EU:n suuntaan, vaan painotti puheenvuorossaan kansallisten parlamenttien suoraa yhteistyötä nopeampana ja joustavampana EU-yhteistyön keinona.

Konkreettisia esimerkkejä Pohjoismaisen ministerineuvoston ja EU:n välisestä yhteistyöstä ovat uusi painopistealue biotalous, arktinen ja Itämeri-yhteistyö sekä Vilnassa sijaitsevan valkovenäläisen maanpakolaisyliopisto European Humanities University tukeminen.

Ulkoministeri Tuomiojan puhe Pohjolan päivässä