Uutinen 7.4.2014

EU-USA –vapaakauppaneuvottelut etenevät

EU-USA vapaakauppaneuvottelut etenevät. Kuva: Euroopan komissio

Euroopan unioni ja Yhdysvallat käynnistivät vapaakauppaneuvottelut vuoden 2013 heinäkuussa. Kauppa -ja investointisopimuksen tavoitteena on mahdollisimman laaja ja vastavuoroinen kaupan vapauttaminen. Suunnitteilla oleva vapaakauppa-alue olisi toteutuessaan maailman suurin, se kattaisi puolet maailman bruttokansantuotteesta. Maaliskuussa käynnistyy neljäs neuvottelukierros.  Neuvotteluissa ollaan nyt siirtymässä konkretiaan.

Neuvoteltavan sopimuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn helpottaminen. Sopimus sisältää kolme kokonaisuutta: markkinoillepääsyn, sääntelykysymykset ja tullien ulkopuoliset esteet sekä globaalit säännöt.

Kolmas neuvottelukierros pidettiin viime joulukuussa. Silloin edistyttiin sopimuksen kolmella keskeisellä osa-alueella: markkinoillepääsyssä, sääntelykysymyksissä ja säännöissä.

Sopimus ei automaattisesti kumoa tai muuta EU:n lainsäädäntöä. Neuvotteluissa ei puututa esimerkiksi EU:n tiukkaan säätelyyn hormoneja, ihmisten ja eläinten terveyttä tai ympäristöä koskien.

Suomen keskeiset tavoitteet

Neuvotteluissa Suomelle keskeisiä asioita ovat palvelut, julkiset hankinnat sekä sääntely ja tullimuodollisuudet. Palvelupuolella suomalaisyritysten halutaan erityisesti tavoittavan paremmin koneiden ja laitteiden huoltopalvelut sekä julkisten hankintojen markkinat.

Suomi korostaa myös avoimuuden tärkeyttä koko neuvottelujen ajan. Ulkoministeriö järjestää tasaisin väliajoin kuulemistilaisuuksien neuvottelujen etenemisestä.  Viimeisin kuulemistilaisuus pidettiin 29. tammikuuta. Seuraavaa tilaisuutta on suunniteltu huhtikuulle.

Ulkoministeriö järjesti 28.1.2014 kuulemstiilaisuuden EU-USA -vapaakauppaneuvotteluista. Kuva: UM, Eero Kuosmanen
Ulkoministeriö järjesti 29.1.2014 kuulemistilaisuuden EU-USA -vapaakauppaneuvotteluista. Kuva: UM, Eero Kuosmanen

Investointisuoja huolenaiheena

Eniten keskustelua ja kritiikkiä neuvottelujen aikana on herättänyt sopimukseen kuuluva investointisuoja. Suomella on tällä hetkellä voimassa 65 investointisuojasopimusta ympäri maailmaa.

Investointisuojasopimusten tavoitteena on sopimusosapuolten sitoutuminen tarjoamaan oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua sekä täysmääräistä ja jatkuvaa suojaa investoinneille. Tarkoituksena on parantaa toimintaympäristöjen ennakoitavuutta.

Suomi ei hyväksy investointisuojan ulottamista markkinoillepääsyyn. Vain maan lakien ja määräysten mukaan tehdyt sijoitukset oikeuttavat investointisuojaan. Tällaiset sijoitukset voidaan tarvittaessa viedä sijoittajan toimesta kansainväliseen välimiesmenettelyyn. Tällainen järjestely on jo voimassa esimerkiksi Suomen aikaisemmin solmimissa kahdenvälisissä investointisuojasopimuksissa.

Komissio julkistaa investointisuojaa koskevan ehdotuksensa maaliskuussa ja aloittaa siitä samalla kolme kuukautta kestävän julkisen kuulemisajan.

Komissio ohjaa laivaa

Kauppapolitiikka kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. Kauppapoliittisissa sopimuksissa neuvottelumandaatti on siis Euroopan komissiolla, ei jäsenvaltiolla. EU-jäsenvaltioiden edustajat valmistelevat neuvottelukannat yhteistyössä komission kanssa.

Tärkeässä asemassa meneillään olevissa neuvotteluissa ovat EU:n kauppakomissaari Karel De Gucht ja USA:n kauppaedustaja Michael Froman.

EU-USA –huippukokous järjestetään 26. Maaliskuuta Brysselissä. Sinne odotetaan myös Yhdysvaltain presidenttiä Barak Obamaa.

Lisätietoa kauppasopimusneuvotteluista ulkoministeriön verkkosivuilla.

Videotallenne kuulemistilaisuudesta ulkoministeriössä 29.1.2014

Keskustelua Twitterissä: #FINNTTIP