Uutinen 24.4.2014

Ennakkoäänestyksen järjestäminen ulkomailla: Euroopan parlamentin jäsenten vaali 2014

Ulkoasiainministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla ja suomalaisilla aluksilla. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla asetuksella säädetyissä Suomen edustustoissa. Suomalaisessa laivassa sen ollessa ulkomailla saa äänestää ennakolta sen henkilökuntaan kuuluva äänioikeutettu.

Asetuksen ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla antaa valtioneuvosto, ja vaalien lähestyessä oikeusministeriö julkaisee verkkosivuillaan (www.vaalit.fi) listan ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja äänestyspaikkojen aukioloajoista. Oikeusministeriöllä, joka toimii Suomessa ylimpänä vaaliviranomaisena, on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta.

Euroopan parlamentin jäsenten vaali 2014

Kuva: Euroopan parlamentti

Europarlamenttivaaleissa valitaan yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin 28 jäsenvaltiosta. Suomesta EP:n jäseniä valitaan 13.

Vaalipäivä Suomessa on sunnuntai 25.5.2014 klo 9-20. 

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 14.–20.5.2014 ja ulkomailla 14.17.5.2014

Valtioneuvoston asetuksella 27.2.2014 on säädetty ulkomailla 83 valtiossa 177 ennakkoäänestyspaikkaa. 

Valtioneuvoston asetus:  

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />Valtioneuvoston asetus – vuonna 2014 toimitettavissa Euroopan parlamentin vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista (annettu 27.2.2014 ja tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2014)

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" /> Asetuksen liite – lista ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Euroopan parlamentin vaaleissa 2014

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on

1) asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja 

2) muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää taikka joka on Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, jos hän asuu Suomessa ja jollei hän ole menettänyt äänioikeuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on.

  • Äänioikeuden edellytyksenä kuitenkin on, että henkilö ilmoittautuu äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää maistraatille. Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta.
  • Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan). Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.