Uutinen 25.4.2014

Euroopan parlamentissa ei pelata maajoukkueissa

Kuva: Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentin täysistuntosali. Kuva: Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 25. toukokuuta. Ennakkoon voi äänestää Suomessa 14.-20.5. ja ulkomailla 14.-17.5. Torstaina 24. huhtikuuta oikeusministeriö vahvisti puolueiden ehdokasasettelun ja ehdokkaat saivat vaalinumeronsa. Millaisissa puolueryhmissä tulevat uudet mepit tulevat työskentelemään?

Euroopan parlamenttiin tulevissa vaaleissa valittavat suomalaisjäsenet eli mepit eivät istu samassa ”Suomi-ryhmässä”, vaan edustavat eri eurooppalaisia puolueryhmiä. Puolueryhmillä on yhteisiä, eurooppalaisia tavoitteita. Eurooppalaiset puolueet ovat siis eräänlaisia kattojärjestöjä. Ne saavat rahoitusta Euroopan parlamentilta, jotta ne voivat toteuttaa ohjelmassaan määriteltyjä tavoitteita.

Nykyisessä Euroopan parlamentissa seitsemän puoluetta

Parlamentissa on edustettuna yli 160 kansallista puolueryhmittymää, jotka ovat muodostaneet monikansallisia poliittisia ryhmiä. Tällä hetkellä toimikauttaan päättävässä parlamentissa toimii seitsemän puolueryhmää.  Osa ryhmistä saattaa muuttua vaalien jälkeen.

Kuva: EP
Käsiäänestys EP:ssä
Euroopan parlamentin täysistunnoissa äänestetään käsin.

Tällä hetkellä suurin ryhmä Euroopan parlamentissa on Euroopan kansanpuolue eli EPP. Se on keskustaoikeistolainen poliittinen ryhmä.  Suomesta Euroopan kansanpuolueryhmään kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Toiseksi suurin puolue on Euroopan sosialistien ja demokraattien (PES).  Se yhdistää Euroopan sosiaalidemokraatit ja työväenpuolueet. Ryhmään kuuluvat myös suomalaiset sosiaalidemokraatit.

Euroopan Liberaalidemokraattiseen puolueeseen (ALDE) kuuluvat Suomesta Keskusta ja RKP.  Ryhmä yhdistää EU-maiden liberaalit ja liberaalidemokraattiset puolueet.

Parlamentin Vihreään (Greens/EFA) ryhmään kuuluvat myös Suomen Vihreiden edustajat. Ryhmään kuuluu eurooppalaisia ympäristöasioita painottavia puolueita.

Euroopan yhtyneeseen vasemmistopuolueeseen (European Left) kuuluu Vasemmistoliitto Suomesta. Kuluneella vaalikaudella Vasemmistoliitolla ei ole ollut edustajaa Euroopan parlamentissa.

Kuva: EP
Äänijakaumat
Äänestysten äänijakaumat voi tarkistaa täysistuntosalin suurelta näytöltä.

Perussuomalaiset istuivat päättyvän vaalikauden Vapaa ja demokraattinen Eurooppa –ryhmässä (EFD). Ryhmään kuuluu eurokriittisiä puolueryhmiä niin vasemmalta kuin oikealta.

Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmässä (ECR) ei ole ollut suomalaisedustajia. Ryhmä on ollut parlamentin toimikauden 2009-2014 uusin ryhmä. Se kuuluu eurokriittisiin ryhmiin.

Lue lisää eurooppalaisista puolueista täältä

Eurooppalaiset puolueet sosiaalisessa mediassa

Uusi parlamentti koolle nopeasti vaalien jälkeen

Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan näissä EU-vaaleissa vaalitulos vaikuttaa yhä enemmän niin sanottuihin EU-huippuvirka –nimityksiin. Komission puheenjohtaja tulisi valita vaalit voittaneesta ryhmästä.

Vaalien jälkeen Euroopan parlamentti pyrkii järjestäytymään mahdollisimman nopeasti, kesäkuun alussa. Ainakin vakiintuneet puolueryhmät löytänevät toisensa nopeasti. Ryhmät aloittavat neuvottelut komission puheenjohtajasta sekä komission tulevasta työohjelmasta.  Neuvotteluja käydään myös Eurooppa-neuvoston kanssa.

Uusi parlamentti kokoontuu valitsemaan oman puheenjohtajansa 1. heinäkuuta.

Kuva:EP
EP;n puhemiehen mikrofoni
Euroopan parlamentin puhemiehen mikrofoni – kuka istuu sen takana vaalien jälkeen?

Eurooppa-neuvosto eli EU:n huippukokous päättänee komission puheenjohtajaehdokkaasta, vaalien tuloksen huomioon ottaen, kesäkuun lopun kokoontumisessaan.  Komission puheenjohtaja valitaan parlamentin istunnossa heinäkuun puolivälissä. Uusi komissio astuu virkaansa parlamenttikuulemisien jälkeen lokakuussa.

Nämä aikataulut saattavat kuitenkin viivästyä ennakkosuunnitelmista. Tulevat EU-vaalit ovat ensimmäiset Lissabonin sopimuksen voimaantulon (joulukuussa 2009) jälkeen. Siksi ennakkotapauksia ei ole. Joka tapauksessa toukokuun EU- vaalit tulevat olemaan poliittisemmat kuin koskaan aikaisemmin.

Lue lisää: 

target="_blank">Viikoittain päivittyvä paikkajakoennuste Euroopan parlamentin verkkosivuilla

EU-vaalikeskustelua sosiaalisessa mediassa

target="_blank">Suomen EU-vaalien ehdokaslista (vaalit.fi)