Uutinen 19.5.2014

EU-komissio avasi julkisen kuulemisen investointisuojasopimuksesta

USA_EU_shake_UM

EU-komissio on avannut 27. maaliskuuta julkisen kuulemisen EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta (TTIP). Komissio pyytää EU-kansalaisilta huomioita sopimukseen kuuluvasta investointisuojasta ja siihen kuuluvasta kansainvälisestä välimiesmenettelystä. Kyseiset aiheet ovat herättäneet paljon keskustelua ja huolia. Kuuleminen tapahtuu sähköisesti verkossa.

– Sopimuksessa on hyvä tuoda vielä aiempaakin selvemmin ilmi, että sopimus suojelee sijoittajia niihin kohdistuvalta syrjinnältä ja epäoikeudenmukaisilta toimilta puuttumatta kunkin sopimusvaltion lainsäädäntöön. Suomella on yli 60 investointisopimusta, eikä meillä ole ollut ongelmia. On silti varmistettava, ettei porsaanreikiä tule, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb sanoo.

Komissio neuvottelee jäsenmaiden ohjeilla

Komissio aikoo varmistaa, että sijoitussuoja ja sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu vastaavat parhaita käytänteitä paitsi TTIP-sopimuksessa myös kaikissa muissa EU:n tulevissa uusissa investointisopimuksissa. 

Julkinen kuuleminen EU:ssa

EU-komissio neuvottelee TTIP-sopimuksen sijoitusmääräyksistä jäsenvaltioiden ohjeiden mukaisesti. Sijoittajan suoja ja sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu ovat osa neuvotteluohjeita, jotka EU:n jäsenvaltiot yksimielisesti antoivat komissiolle kesällä 2013.

Kaikissa EU:n kauppaneuvotteluissa EU-komission tehtävä on neuvotella kaikkien 28 jäsenmaan puolesta, niiden seurannassa ja demokraattisessa valvonnassa.  Myös Euroopan parlamentti saa käyttöönsä samat asiakirjat kuin jäsenvaltiot. Parlamentti päättää neuvotteluprosessin päätyttyä äänestämällä hyväksytäänkö uusi sopimus.

Kuuleminen pian kaikilla virallisissa kielillä

Julkinen kuuleminen kattaa 12 sopimuksen aihealuetta ja siinä on mahdollisuus kommentointiin myös yleisemmällä tasolla. Kuulemiseen sisältyy myös yleistä tietoa sijoitussuojasta ja valtion välisestä riitojenratkaisusta sekä komission tekemistä kehittämisehdotuksista.  Kysymysten liitteenä on asiaa koskevat oikeudelliset tekstit, joita EU esittää pohjaksi sopimusneuvotteluihin.

Kuuleminen ei vaikuta neuvotteluihin muista kumppanuussopimuksen aiheista, vaan ne jatkuvat normaaliin tapaan EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Neuvottelujen viides kierros järjestetään todennäköisesti toukokuun loppupuolella.

Julkinen verkkokuuleminen kestää 90 päivää siitä lähtien kun viimeinenkin EU-kielen virallinen käännös kuulemisteksteistä ilmestyy verkkosivuille.

Lisätietoa:

target="_blank">Kuulemiseen voi osallistua täällä

target="_blank">Lisätietoa EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvotteluista UM:n verkkosivuilla