Uutinen 23.5.2014

Mitä tapahtuu, kun Euroopan parlamentin vaalit ovat ohi?

EU-vaalit 2014. Kuva: Eurooppatiedotus

Euroopan parlamentin vaalien tulos selviää sunnuntai-iltana 25. toukokuuta. Uusi parlamentti aloittaa virallisesti työnsä ensimmäisenä päivänä heinäkuuta, mutta jo ennen tätä alkaa parlamentin työn järjestely ja tulevan komission puheenjohtajan valinnan valmistelu. Komission puheenjohtajan valintaan osallistuvat niin jäsenmaat kuin vasta valittu Euroopan parlamenttikin.

Parlamentin poliittiset ryhmät järjestäytyvät kesäkuun aikana. Parlamenttiin odotetaan tulevan edustajia myös sellaisista puolueista, joita ei nykyisessä parlamentissa ole mukana. Parlamentin lopulliset voimasuhteet ratkeavat siis vasta silloin, kun parlamenttiryhmät on muodostettu. Saattaa olla, että parlamenttiin syntyy aivan uusia puolueryhmiä vaalien seurauksena.

Uuden parlamenttiryhmän muodostamiseen tarvitaan vähintään 25 edustajaa vähintään seitsemästä jäsenmaasta. Kuluneella vaalikaudella poliittisia ryhmiä on ollut seitsemän ja näiden ulkopuolella noin 30 edustajaa.

Heinäkuun alussa uusi parlamentti järjestäytyy

Kuva: Euroopan parlamentti

EU-vaaleissa Euroopan parlamentin puolueiden kärkiehdokkaat tähyävät komission puheenjohtajan paikkaa. Kuva: Euroopan parlamentti.
EU-vaaleissa Euroopan parlamentin puolueiden kärkiehdokkaat tähyävät komission puheenjohtajan paikkaa.

Parlamentin järjestäytymisistunto pidetään heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Tällöin valitaan parlamentin luottamustehtäviin edustajat kuten parlamentin puhemies ja 14 varapuheenjohtajaa sekä valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Toimikausi parlamentin luottamustehtävissä on 2,5 vuotta. Sen jälkeen henkilö vaihtuu tai hänet äänestetään jatkokaudelle.

Syksyllä parlamentti saa kuultavakseen komissaariehdokkaat. Viisi vuotta sitten jotkut jäsenmaat joutuivat vaihtamaan komissaariehdokkaansa parlamentin vaatimuksesta. Uuden komission odotetaan aloittavan työnsä marraskuun alussa.

Kärkiehdokkaasta komission johtoon?

Uutta tämän kevään parlamenttivaaleissa on puolueiden kärkiehdokkaat, jotka tähyävät komission puheenjohtajaksi. Kärkiehdokas antaa kasvot puolueryhmälleen ja äänestäjille mahdollisuuden vaikuttaa tulevan komission puheenjohtajan valintaan. Tosin tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että seuraavan komission puheenjohtajan pitää olla yksi kärkiehdokkaista. Komission puheenjohtajan on nimittäin kelvattava myös jäsenmaille.

Parlamentin nykyisestä seitsemästä puolueryhmästä viidellä on kärkiehdokas. Kärkiehdokkaiden asettaminen ei perustu EU-säädöksiin, mutta Euroopan tason puolueet halusivat tällä tavoin lisätä kansalaisten kiinnostusta vaaleihin.

Euroopan kansanpuolueen EPP:n ehdokas komission puheenjohtajaksi on luxemburgilainen, entinen euroryhmän puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen PES:n ehdokas on parlamentin nykyinen puhemies, saksalainen Martin Schulz. Euroopan liberaalidemokraattien puolueen ALDE:n ehdokas puolestaan on belgialainen Guy Verhofstadt, joka toimii tällä hetkellä parlametin liberaaliryhmän puheenjohtajana. Ainoa nainen kärkiehdokkaista löytyy vihreiltä: saksalainen Ska Keller. Vihreillä on myös toinen kärkiehdokas, ranskalainen. Vasemmistopuolueen ehdokas on kreikkalainen, Syriza-puolueen puheenjohtaja Alexis Tsipras.

Huippuvirat

EU:n viimeisimmän perussopimuksen eli Lissabonin sopimuksen mukaan komission puheenjohtajan valinnassa pitää ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulos. Prosessi on seuraavanlainen: Eurooppa-neuvosto ehdottaa määräenemmistöllä Euroopan parlamentille ehdokasta komission puheenjohtajaksi. Eurooppa-neuvoston odotetaan käsittelevän asiaa juhannuksen jälkeisessä huippukokouksessa 26.–27. kesäkuuta.

Euroopan parlamentti äänestää heinäkuun toisella täysistuntoviikolla, näillä näkymin 16. heinäkuuta, jäsenmaiden asettamasta ehdokkaasta komission puheenjohtajaksi. Mikäli jäsenmaiden asettama ehdokas ei saa enemmistöä kaikista parlamentin antamista äänistä eli vähintään 375 kyllä-ääntä, palautuu asia jäsenmaille, joilla on kuukausi aikaa etsiä uusi ehdokas.

Valituksi tuleva komission puheenjohtaja aloittaa kollegionsa kokoamisen jäsenvaltioiden hallitusten nimeämien komissaariehdokkaiden pohjalta. Euroopan parlamentti äänestää syksyllä koko komission ja ulkosuhteiden korkean edustajan hyväksymisestä. Hyväksynnän jälkeen Eurooppa-neuvosto nimittää komission vielä määräenemmistöllä.

Marraskuun alkuun mennessä EU:n huippuvirkojen haltijoista vaihtuu siis parlamentin puhemies, komission puheenjohtaja ja ulkosuhteiden korkea edustaja. Näiden lisäksi Eurooppa-neuvosto valitsee itselleen puheenjohtajan kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Myös euroryhmälle valittaneen uusi puheenjohtaja loppuvuoden aikana.