Uutinen 9.6.2014

SOLVIT – epävirallista ongelmanratkaisua EU:ssa

 

Solvit
Suomessa SOLVIT-verkostosta vastaavat työ-ja elinkeinoministeriössä Katri Inki (vasemmalla) ja Venja Henningsen.

SOLVIT on kaikissa EU-maissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa toimivien kansallisten keskusten verkosto. Se auttaa tilanteissa, joissa jonkin EU-maan kansalliset viranomaiset ovat soveltaneet väärin EU-lainsäädäntöä ja laiminlyöneet kansalaisten tai yritysten oikeuksia. SOLVIT on helppokäyttöinen ja maksuton palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa EU:n kansalaisia ja yrityksiä saamaan nopeita käytännön ratkaisuja sisämarkkinoilla kohtaamiinsa ongelmiin.

SOLVIT pyrkii löytämään ratkaisun kymmenen viikon määräajassa, mikä onnistuu suurimmassa osassa tapauksia. Toisinaan SOLVIT paljastaa isompiakin kansallisia lainsäädäntöongelmia, jotka vaikeuttavat ihmisten ja tavaroiden liikkumista EU:n sisällä. Silloin tapaus toimii eräänlaisena suurennuslasina, jonka kautta eurooppalaista liikkuvuutta vaikeuttavia esteitä voidaan poistaa.

Sosiaaliturva-asiat kysytyimpiä

Suurin osa Suomen SOLVIT-keskukseen tulevista ongelmista koskee sosiaaliturvaa ja yritysten ongelmia päästä markkinoille. Viimeaikaisissa tapauksissa on ollut kyse myös muun muassa ammattipätevyyden tunnustamisesta ja autojen rekisteröinnistä.

Esimerkkinä onnistuneesta SOLVIT-käsittelystä käy virolaisen henkilön Suomesta leasing-vuokraaman auton tapaus. Suomen viranomaiset takavarikoivat auton veroepäselvyyksistä johtuen. SOLVIT-väliintulon jälkeen todettiin, että Suomessa perittävää autojen rekisteröintiveroa voidaan pitää esteenä EU:n jäsenvaltioiden leasingyhtiöiden oikeudelle tarjota rajat ylittäviä palveluja. Veroviranomaiset tutkivat asian uudelleen ja määräsivät asianmukaisen veron.

Toisena esimerkkinä on tapaus, jossa Suomessa kaksi vuotta asunutta englantilaista henkilöä ei pidetty Suomessa vakinaisesti asuvana. SOLVIT-väliintulon johdosta Kela arvioi tapauksen uudelleen ja henkilö hyväksyttiin suomalaisen sosiaaliturvan piiriin.

SOLVIT-keskus palvelee

Jos sinulla on EU-lainsäädännön virheelliseen soveltamiseen liittyvä, valtioiden rajat ylittävä ongelma, jossa osapuolina ovat yritys tai kansalainen ja kansallinen viranomainen, voit toimittaa asian SOLVIT-keskukselle joko tekemällä valituksen suoraan SOLVIT-palvelun kotisivuilla (www.solvit.eu) tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen solvit@tem.fi.  

Suomessa SOLVIT toimii työ- ja elinkeinoministeriössä. Lisätietoja SOLVIT-palvelusta saa osoitteesta www.solvit.eu tai www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/kaupanesteet/solvit-palvelu.