Uutinen 25.6.2014

EU-hakijamaa-asema kannustaa Albaniaa jatkamaan uudistusten tiellä

Kuva: Euroopan komissio
EU näkyy myös Tiranan katukuvassa

 

EU-ministerit sopivat kannattavansa virallisen EU-hakijamaa-aseman antamista Albanialle eilen yleisten asioiden neuvoston kokouksessa. Päätös sinetöidään EU-päämiesten huippukokouksessa perjantaina. Virallisen hakijamaastatuksen myöntäminen on askel eteenpäin Albanian tavoitteessa yhdentyä Eurooppaan. Maa on nyt saanut näkyvän tunnustuksen yhteiskunnassaan tekemästä uudistustyöstä. Nyt tunnustettu virallinen hakijamaastatus nostaa EU:n ja Albanian väliset suhteet uudelle tasolle.

 

Reilun kolmen miljoonan asukkaan Albania on pieni Balkanin valtio, josta tuli parlamentaarinen tasavalta maaliskuussa 1991. Heti tämän jälkeen saman vuoden kesäkuussa Euroopan yhteisö loi suhteet maahan.

Kuva: Euroopan komissio
Albanian pääministeri Edi Rama ja komission puheenjohtaja Barroso tapaavat.
Uusien maiden liittymisprosessi on hoidettava hallitusti, jotta sekä EU että siihen liittyvät maat saisivat unionin laajentumisesta mahdollisimman suuren hyödyn.

Albania jätti EU-jäsenyyshakemuksensa unionille vuonna 2009. Kuluneiden reilun viiden vuoden aikana yhteiskuntaa on uudistettu, mutta maalla on yhä parannettavaa mm. hallinnon ja oikeusvaltiorakenteiden kehittämisessä sekä korruption kitkemisessä. Erityisiä haasteita yhteiskunnan uudistumiselle tuottavat lisäksi mm. rahanpesu sekä ihmis- ja huumekauppa.

EU on antanut Albanialle taloudellista apua toimiin, joilla se on kehittänyt valmiuksiaan panna EU:n normit täytäntöön. Esim. vuosina 1999–2010 EU:n tuki Albanialle oli yhteensä 565,7 miljoonaa euroa. Viime vuonna maahan kohdennettiin 95 miljoonaa euroa liittymistä valmistelevien tukivälineiden IPA I:n ja IPA II:n kautta.

Albania

 

Mitä seuraavaksi?

 

Ehdokasmaa-aseman myöntäminen ei automaattisesti tarkoita jäsenyysneuvotteluiden aloittamista. Jäsenyysneuvottelujen aloittaminen on oma askeleensa laajentumisprosessissa, ja nykyiset EU-jäsenvaltiot päättävät komission suositusten perusteella siitä, milloin ja millä ehdoin Albanian kanssa neuvottelut aloitetaan ja päätetään kullakin politiikan lohkolla. 

Liittymisneuvotteluissa selvitetään aina, pystyykö hakijamaa suoriutumaan EU-jäsenyyden mukanaan tuomista velvoitteista. Niissä keskitytään siihen, millä ehdoilla ja millä aikataululla ehdokasmaa hyväksyy, panee täytäntöön ja alkaa soveltaa EU:n sääntöjä. Prosessin eteneminen riippuu siitä, miten Albania edistyy vaatimusten täyttämisessä. EU kannustaa kuitenkin aina ehdokasmaita toteuttamaan tarvittavat uudistukset nopeasti ja tehokkaasti.

Kuva: Euroopan komissio
Albanian vastaukset vuodelta 2010 komission esittämiin 2284 kysymykseen.
Myös Albanian on osoitettava, että se pystyy hoitamaan jäsenyytensä kaikilta osin.