Uutinen 2.7.2014

Italiasta tuli tänään EU:n puheenjohtajamaa seuraavaksi kuudeksi kuukaudeksi

Kuva: Italian pääministerin kanslia Palazzo Chigi

Italia on yksi EU:n perustajavaltioista ja yksi neljästä suuresta EU:n jäsenvaltiosta, jonka tärkein ulkopoliittinen prioriteetti on perinteisesti ollut Eurooppa. Italian yhteisöpolitiikan pitkänä linjana on ollut tukea integraatiota, laajentumista ja yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kansalaisten enemmistö on perinteisesti suhtautunut unioniin suopeasti. Italia kuului aiemmin EU nettosaajien joukkoon, ja se hyötyi merkittävästi unionin alue- ja rakennerahastoista. EU:n laajentumisen seurauksena Italia on kuitenkin nykyään yksi unionin suurimmista nettomaksajista. Italia on yksi EU:n perustajavaltioista ja yksi neljästä suuresta EU:n jäsenvaltiosta, jonka keskeisin ulkopoliittinen prioriteetti on perinteisesti ollut Eurooppa.

Italia toimii EU:n puheenjohtajamaana joulukuun loppuun asti. Puheenjohtajana Italia on ollut yksitoista kertaa vuoden 1957 Rooman sopimuksen solmimisen jälkeen.  Seuraavan puolen vuoden aikana Italia valmistelee, koordinoi ja johtaa Eurooppa-neuvostoa, ministerineuvostoa sekä muita huippukokouksia. Tehtäviin kuuluu lisäksi yhteistyön hoitaminen muiden EU:n instituutioiden, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kanssa.  Italian tavoitteena on käyttää puheenjohtajuuteensa 56 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi Ranska loppuvuoden 2008 kaudella käytti 170 miljoonaa euroa ja viimeisin puheenjohtajamaa Kreikka käytti 50 miljoonaa euroa.

Italian puheenjohtajuuskauden logo
Italian puheenjohtajuuskauden logo, jossa pääskynen Euroopan väreissä.

Italialla on kuusi päätavoitetta puheenjohtajuuskaudelleen: kasvu ja työllisyys, pakolaispolitiikka, vuoden 2015 Milanon maailmannäyttely, digitaaliset sisämarkkinat, ulkopolitiikka sekä talouspolitiikka.

Kasvun mahdollistaminen ja työllisyyden parantaminen ovat seuraavan puolivuotiskauden ytimessä. Italia pyrkii sopeuttamistoimien sijaan kasvattamaan esimerkiksi lisäämällä luottovirtaa eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Italia haluaa myös edistää EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä vapaakauppasopimusneuvotteluja.

Italian maantieteellisen sijainnin johdosta pakolaispolitiikka on yksi Italian puheenjohtajuustavoitteita. Pyrkimyksenä on jatkaa Kreikan aloittamaa prosessia, jonka avulla on tarkoitus luoda EU:lle yhteisvastuullinen pakolaispolitiikka.

Maailmannäyttely Expo 2015 aukeaa toukokuussa ja sen teemana on kestävä kehitys. Näyttely mahdollistaa Italian mukaan ulkomaisten investointien keräämisen, joka on Italian pääministerin Matteo Renzin hallituksen ensisijaisin päämäärä. 

Italia kannattaa yhteisten digitaalisten sisämarkkinoiden rakentamista.  Ulkopolitiikassa Italia ajaa vahvempaa ja integroidumpaa puolustuspolitiikkaa. Talouspolitiikassa Italia perii Kreikan puheenjohtajuuskauden rahoituspalveluiden sääntelyn.