Uutinen 21.7.2014

TTIP-neuvottelujen kuudes kierros saatiin päätökseen

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten vapaakauppasopimusneuvottelujen kuudes kierros järjestettiin Brysselissä 14–18.7. Kierroksen aikana käytiin kiivaita keskusteluja suurimmalla osalla osa-alueita, jotka sopimuksen olisi tarkoitus kattaa, ja työ oli ennen kaikkea teknistä.

Markkinoillepääsyn saralla viikon aikana käytiin yksityiskohtaisia keskusteluja molempien osapuolten tarjouksista palveluista. Tarjoukset pohjautuvat olemassa olevien sopimusten kunnianhimoisimpiin sitoumuksiin, EU:n kohdalla esimerkiksi Korean kanssa, ja tarkoituksena olisi tunnistaa osa-alueet, joilla TTIP:n puitteissa voitaisiin mennä pidemmälle kuin nykyisissä kahdenkeskisten, useankeskisten tai monenkeskisten sopimusten sitoumuksissa. Julkisissa hankinnoissa keskusteltiin siitä, kuinka osapuolet voisivat olennaisesti parantaa pääsyä julkisten hankintojen piiriin kaikilla hallinnon tasoilla syrjimättä toistensa yrityksiä, tavaroita tai palveluita.

Sääntelylle annettiin taas paljon huomiota, kuten aikaisemmilla neuvottelukierroksillakin. Osa-alue vaatii paljon teknistä pohjatyötä, ja tällä hetkellä keskustellaan yhdeksästä eri sektorista yhdessä molempien osapuolten sääntelyviranomaisten kanssa.

EU:n TTIP-pääneuvottelija Ignacio Bercero painotti neuvottelukierroksen päätyttyä, että on olemassa yksiselitteinen ja vahva sitoumus neuvottelujen pääperiaatteeseen siitä, että ei millään tavalla alenneta tai vaaranneta ympäristön-, terveyden-, turvallisuuden-, kuluttajan- tai muun yhteiskuntapoliittisen tavoitteen suojelua. Tiiviimpi sääntely-yhteistyö on kuitenkin välttämätöntä, jos EU ja Yhdysvallat haluavat olla johtavassa asemassa kehitettäessä korkeimpaan suoja-asteeseen pohjautuvia kansainvälisiä määräyksiä ja standardeja. TTIP:n olisi myös saatava aikaan konkreettisia tuloksia sektoreiden sääntelyn yhteensopivuuden parantamisen muodossa.

Viikon aikana keskusteltiin myös muista neuvottelualueista, ja esimerkiksi pienistä ja keskisuurista yrityksistä sekä kaupanhelpottamisesta viimeistellään jo konsolidoituja tekstejä.

Neuvottelukierroksen aikana järjestettiin taas sidosryhmätapaaminen, johon osallistui yli 350 kansalaisyhteiskunnan edustajaa aina kuluttajista ympäristöjärjestöihin ja ammattiliitoista kansanterveyden edustajiin. Tapaamisen aikana nousi esille useita ehdotuksia, miten voitaisiin varmistaa, että TTIP tuo mukanaan konkreettista hyötyä kansalaisille ja yrityksille. Tämä on osoitus siitä, kuinka tärkeää neuvottelijoiden on jatkaa yhteydenpitoa kaikkien sidosryhmien kanssa koko neuvotteluprosessin ajan. Näin varmistetaan, että lopullinen sopimus vastaa sille asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita, mutta samalla myös heijastaa kansalaisten odotuksia.

Yhdysvallat ja EU neuvottelevat kauppasopimuksesta, joka kattaisi puolet maailman bruttokansantuotteesta. Neuvottelut kunnianhimoisesta transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta alkoivat kesällä 2013. Seuraava neuvottelukierros käytäneen syyskuussa.

Lue lisää: