Uutinen 24.7.2014

EU työstää uusia Venäjän vastaisia pakotteita

EU:n ulkoministerit keskustelivat kokouksessaan Brysselissä 22. heinäkuuta uusista Venäjän vastaisista pakotteista malesialaisen matkustajakoneen alas ampumisen seurauksena. Toinen keskustelunaihe oli Gaza, jonne ministerit vaativat välitöntä aselepoa.

Brysseliin kokoontuneet EU:n ulkoministerit ilmaisivat syvän järkytyksensä malesialaisen matkustajakoneen turmasta Itä-Ukrainassa. Ministerit välittivät osanottonsa turman uhreille ja vaativat kaikkien suoraan ja epäsuoraan osallisten tuomista oikeuden eteen.

EU vaatii esteetöntä pääsyä turmapaikalle sekä riippumatonta tutkimusta tapahtuneen syistä. Venäjän on käytettävä vaikutusvaltaansa separatisteihin, jotta nämä sallivat tutkijoiden pääsyn alueelle.

Ulkoministerit päättivät, että EU:n päämiesten 16. heinäkuuta sopimien uusien Venäjän vastaisten pakotteiden valmistelua nopeutetaan. Ministerit pyytävät välittömästi listaa uusista henkilöistä ja tahoista, jotka täyttävät Eurooppa-neuvoston sopimat laajemmat kriteerit.

Lisäksi ministerit pyytävät EU:n ulkosuhdehallintoa ja komissiota esittämään torstaina 24. heinäkuuta ehdotuksensa rajoittavista toimista, jotka kohdistuvat muun muassa pääomamarkkinoihin, puolustukseen sekä energiasektoriin.

”Kaikki vaihtoehdot ovat nyt pöydällä”, totesi Suomea kokouksessa edustanut ministeri Tuomioja

EU painottaa tukeaan Ukrainan kriisin rauhanomaiselle ratkaisulle ja vaatii Venäjää lopettamaan aseiden toimittamisen separatisteille sekä vetämään joukkonsa alueelta.

Gazan taloudelliseen ja sosiaaliseen ahdinkoon löydettävä ratkaisu

Ministerit ilmaisivat syvän huolensa Gazan tilanteen johdosta ja vaativat Israelia ja Hamasia välittömästi lopettamaan sotatoimensa. EU tuomitsee Hamasin raketti-iskut sekä siviilien käyttämisen ihmiskilpinä.

”Unionin on otettava vahvempi rooli Lähi-idän rauhanprosessissa”, painotti ministeri Tuomioja.

EU tunnustaa Israelin oikeuden puolustaa itseään, mutta painottaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamista sotilasoperaationkin keskellä.

Uusin eskalaatio osoittaa jälleen kerran Gazan kaistaleen tilanteen kestämättömyyden. Unohtamatta Israelin turvallisuusnäkökulmaa, EU painottaa sitä, että Gazan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen on löydettävä ratkaisu. Näin ollen EU toistaa vaatimuksensa kaikkien rajanylityspaikkojen avaamisesta humanitaariselle avulle, ihmisille ja tavaroille YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1860 (2009) mukaisesti.

EU muistuttaa, että Israelin ja palestiinalaisten väliseen konfliktiin on löydettävä pysyvä ratkaisu, joka pohjautuu relevantteihin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin sekä kahden valtion malliin.

Lisätietoa:

target="_blank">Päätelmät – Ukraina (englanniksi)
Päätelmät – Lähi-idän rauhanprosessi (englanniksi)