Uutinen 4.8.2014

Italia johtaa puhetta EU:ssa seuraavat kuusi kuukautta

Kuva: Italian pääministerin kanslia Palazzo Chigi
Italian pääministeri Matteo Renzi

EU-puheenjohtajamaan tehtäviin kuuluu ministerineuvostojen kokoontumisten valmistelu sekä johtaminen. Puheenjohtaja toimii lisäksi välittäjänä eri jäsenmaiden välillä sekä neuvottelee muiden EU-instituutioiden kanssa.  Italian puheenjohtajuuskauden alkuun osuvat komission nimitykset sekä Euroopan parlamentin järjestäytyminen.

Euroopan unionin puheenjohtajuus

Italia on yksi EU:n perustajavaltioista ja yksi neljästä suuresta EU:n jäsenvaltiosta. Sen ensimmäinen ulkopoliittinen prioriteetti on perinteisesti ollut Eurooppa. Italian yhteisöpolitiikan pitkänä linjana on ollut tukea integraatiota, laajentumista ja yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kansalaisten enemmistö on perinteisesti suhtautunut unioniin suopeasti. Italia kuului aiemmin EU nettosaajien joukkoon, ja se hyötyi merkittävästi unionin alue- ja rakennerahastoista. EU:n laajentumisen seurauksena Italia on kuitenkin nykyään yksi unionin suurimmista nettomaksajista.

EU-puheenjohtajamaat

Italia toimii EU:n puheenjohtajamaana joulukuun loppuun asti. Puheenjohtajana maa on ollut yksitoista kertaa vuoden 1957 Rooman sopimuksen solmimisen jälkeen.  Seuraavan puolen vuoden aikana se valmistelee, koordinoi ja johtaa Eurooppa-neuvostoa, ministerineuvostoa sekä muita huippukokouksia. Tehtäviin kuuluu lisäksi yhteistyön hoitaminen muiden EU:n instituutioiden, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kanssa. Italian tavoitteena on käyttää puheenjohtajuuteensa 56 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi Ranska loppuvuoden 2008 kaudella käytti 170 miljoonaa euroa ja viimeisin puheenjohtajamaa Kreikka 50 miljoonaa euroa.

Italian puheenjohtajuuskauden logo
Logossa on pääskynen Euroopan väreissä.

Italian puheenjohtajuuskauden tavoitteet

Italian tavoitteina puheenjohtajuuskaudelleen ovat: kasvu ja työllisyys, Eurooppa paikkana vapaudelle ja turvallisuudelle, täysien kansalaisoikeuksien harjoittaminen sekä Euroopan roolin kasvattaminen maailmassa.

Kasvun mahdollistaminen ja työllisyyden parantaminen ovat Italian puheenjohtajuustavoitteiden mukaan riippuvaisia Euroopan integraatiokehityksestä. Italia haluaa keskittyä eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä viedä ilmastopolitiikan 2030-luvulle. Seuraavia sukupolvia varten Italia haluaa tukea investointeja luonnonsuojeluun, infrastruktuuriin ja digitaalisiin palveluihin. Synergia Milanossa järjestettävän maailmannäyttelyn Expo 2015 kanssa on luonnollinen; toukokuussa avattavan näyttelyn teemana on kestävä kehitys.

Kansalaisia tulee lähentää kohti Eurooppaa. Italia haluaa korostaa Euroopan unionin roolia demokratian, oikeuksien ja vapauden tyyssijana. Euroopan unionin kansalaisuus merkitsee Italian puheenjohtajuustavoitteissa niiden esteiden ja tapojen poistamista, jotka tekevät kansalaisuudesta merkityksettömän ja aikaansaavat turhautumista. Vastuunkanto, digitalisointi sekä läpinäkyvyys ovat avaimia ongelman ratkaisemiseksi. EU:n aktiivisemman roolin tulee näkyä perusoikeuksien suojelussa sekä pakolaispolitiikassa. Pyrkimyksenä on jatkaa prosessia, jonka päämääränä on luoda EU:lle yhteisvastuullinen pakolaispolitiikka.

Italia pyrkii lisäämään puheenjohtajuuskaudellaan Euroopan unionin ulkopolitiikan uskottavuutta ja johdonmukaisuutta sekä kehittämään työkaluja globaalien haasteiden ratkaisuun. Välimeri on Euroopalle elintärkeä. Lähialueiden tukeminen sekä EU:n laajentuminen ovat edelleen puheenjohtajuuskauden prioriteetteja.