Uutinen 13.8.2014

Uusi sosiaalinen Eurooppa

Uusi sosiaalinen Eurooppa -kirja on julkaistu. Kirjassa annetaan kattava yleiskuva EU:n sosiaali- ja terveyspolitiikasta sekä arvioidaan sen tulevia haasteita.

alt="Uusi_Sosiaalinen_Eurooppa_Kansi" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-107491-GUID-82DB3FA7-A096-4599-AFE1-D39B5E863461.jpeg" />Kirjan kirjoittajat, terveyspoliittinen asiantuntija Mervi Kattelus, professori Juho Saari ja dosentti Matti Kari, käsittelevät EU:n viime vuosina muuttuneita tavoitteita terveys- ja sosiaalipolitiikassa. Sisämarkkinoiden kehittämisen rinnalla on ryhdytty uudistamaan jäsenvaltioiden hyvinvointipalveluja ja niin kutsuttua Euroopan sosiaalista mallia. Lisäksi on alettua pohtia sisämarkkinoiden ja sosiaaliturvan yhteensovittamista.  

Kirjoittajat toteavat, ettei unionin tulevaisuus kytkeydy ainoastaan sen kykyyn uudistaa sisämarkkinoita ja jäsenvaltioiden kykyyn toimeenpanna kilpailu- ja hankintalainsäädäntöä. Tulevaisuudessa tärkeätä on myös unionin ja jäsenvaltioiden toimet sosiaali- ja terveyspoliittisten instituutioiden ja rakenteiden, eli hyvinvointivaltion ytimen, uudistamiseksi. Murros ei ole yksinomaan tai ensisijaisesti kielteinen asia; se voi olla myös ”harvinainen hetki”, jonka aikana unionin jäsenvaltiot löytävät suunnan ja sisällön uudelle sosiaalipolitiikalle.

Teos on uudistettu laitos aiemmasta Sosiaalinen Eurooppa murroksessa -kirjasta. Nimenmuutoksella kirjoittajat haluavat korostaa niitä mittavia haasteita, joita jäsenvaltioilla ja unionilla on hyvinvointivaltioiden ja Euroopan sosiaalisen mallin uudistamisessa: julkisen talouden rahoituskriisi, väestön ikääntyminen, hyvinvointivaltioiden rahoituksen kestävyys ja sosiaalipoliittisten järjestelmien uudistamisen suunta.

Kirja ilmestyy ruotsiksi nimellä Det nya sociala Europa – Europeiska unionens social- och hälsovårdspolitik.

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />Uusi sosiaalinen Eurooppa – Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikka