Uutinen 14.8.2014

Erasmus+ -ohjelma tukee myös urheilua

Kuva: Emilia Kangasluoma, Team Finland
Parkour. Kuva: Emilia Kangasluoma/Team Finland

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosille 2014-2020. Sen urheilutoimintojen tarkoituksena on kannustaa urheilu-ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön.  Ohjelma tukee hankkeita, joilla luodaan uusia, innovatiivisia käytäntöjä koko Euroopan tasolle, mutta myös kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Ohjelmasta myönnetään tukea erityisesti niille ruohonjuuritason toimijoille, jotka tekevät yhteistyötä muiden jäsenmaiden toimijoiden kanssa. Näiden hankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi syrjinnän estäminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien parantaminen, sosiaalisen osallisuuden edistäminen, antidoping-työ tai terveyttä edistävän liikunnan lisääminen.

Tavoitteena ruohonjuuritason eurooppalainen yhteistyö

Erasmus+ antaa mahdollisuuden ruohonjuuritason eurooppalaiseen verkostoitumiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen, testaamiseen ja jakamiseen. Tavoitteena on myös edistää ja tukea urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuria.

Erasmus+ urheilulle -toimintoihin voivat osallistua erilaiset liikunta- ja urheiluorganisaatiot. Tällaisia ovat esimerkiksi kaupunkien ja kuntien liikuntatoimet, kansalliset olympiakomiteat, urheiluseurat ja pelaajayhdistykset.

Erasmus+ urheilulle -ohjelmaan voivat osallistua erilaiset voittoa tavoittelemattomat urheilu-ja liikuntaorganisaatiot ja järjestöt. Kuva: Tommi Natri
Erasmus+ urheilulle -ohjelmaan voivat osallistua erilaiset voittoa tavoittelemattomat urheilu-ja liikuntaorganisaatiot ja järjestöt. Kuva: Tommi Natri

Myös muilla aloilla toimivat organisaatiot voivat osallistua mikäli ne toimivat ohjelman tavoitteiden mukaisesti, esimerkiksi oppilaitokset, kuntoliikuntajärjestöt tai kuntien ja kaupunkien vapaa-ajan toimet.

EU-maiden lisäksi ohjelmaan voivat osallistua Islanti, Norja, Liechtenstein, Sveitsi, Makedonia ja Turkki.

Tuki haetaan suoraan Brysselistä

Erasmus+ -ohjelmasta myönnetään tukea paitsi urheilu- ja liikunta-alan yhteistyökumppanuuksille myös voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille. Tänä vuonna jaossa oli 19,3 miljoonaa euroa. Ohjelman koko rahoituksessa urheilulle on varattu 265 miljoonaa euroa.

Tuki haetaan keskitetysti EACAsta eli Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta. Hakuvaiheessa neuvoa voi kysyä myös Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta Cimosta.

Cimosta kerrotaan, että kesäkuun lopulla sulkeutuneelle ensimmäiselle hakukierrokselle osallistui innokkaasti suomalaisia urheilu- ja liikunta-alan järjestöjä sekä esimerkiksi kuntien liikuntatoimia.

Urheilun eurooppalainen ulottuvuus

Euroopan unioni haluaa kehittää urheilun eurooppalaista ulottuvuutta. Vuosille 2014-2017 julkistettiin toukokuussa uusi EU:n urheilun työsuunnitelma, joka linjaa pääperiaatteet Euroopan unionin toimista urheilun alalla.

EU:n työsuunnitelma painottaa urheilun rehellisyyttä: dopingin ja sopupelien torjumista, alaikäisten suojelua, hyvää hallintotapaa ja sukupuolten tasa-arvoa.Urheilun taloudellinen ulottuvuus pitää työsuunnitelman mukaan sisällään erityisesti urheilun kestävän rahoituksen sekä urheilun ja innovoinnin taloudelliset hyödyt. Urheilu ja yhteiskunta –teeman alle taas kuuluvat terveyttä edistävä liikunta, vapaaehtoisuus sekä urheilualan työllisyys ja koulutus.

Erasmus+ -ohjelman urheilutoimien avulla EU haluaa edistää näitä tavoitteita.

Lue lisää: 

Erasmus+ CIMOn sivuilla

Erasmus+ -ohjelmaopas (pdf)

Erasmus+ Sport komission verkkosivuilla

EU:n urheilualan työohjelma vuosille 2014-2017 (pdf)

Euroopan yhteinen urheilu