Uutinen 20.8.2014

Professori lähti EU-virkamieheksi – Helsinkiin

Kuva: ECHA
Euroopan kemikaalivirasto. Kuva:ECHA

Euroopan unionilla on useita erillisvirastoja. Niistä yksi, EU:n kemikaalivirasto, toimii Helsingissä. Virastossa työskentelevän ranskalaisen Frank Le Curieux’n urapolku Helsinkiin ei ole hänen omien sanojensa mukaan ehkä ollut se tyypillisin eurooppalaisen virkamiehen tie. Le Curieux toimi ennen virkamiesuraansa akateemisessa maailmassa.

ECHA

Le Curieux opiskeli ja väitteli tohtoriksi Ranskassa genotoksikologiasta. Genotoksikologia tarkastelee myrkyllisten aineiden DNA:ssa aiheuttavia vaurioita. Hän saapui tohtoriopintojensa jälkeen Suomeen, Åbo Akademiin tutkijaksi. Turun jälkeen hän työskenteli Ruotsissa, Karoliinisessa instituutissa ja palasi sitten Ranskaan toksikologian ja kansanterveystieteen professoriksi. Kemikaalivirastoon ja jälleen Suomeen vuonna 2010 hänet toi kiinnostus kansanterveyteen sekä kansainvälisessä työympäristössä toimimiseen.

Kuva: ECHA
Frank Le Curieux
Frank Le Curieux työskentelee EU:n kemikaalivirastossa Helsingissä.

Työtehtävänä kemikaalien arviointi

ECHA:ssa Le Curieux toimii vanhempana tutkijavirkamiehenä arviointiosastolla. Työssään hän osallistuu kemikaalien rekisteröintiasiakirjojen arviointiin ja kemikaalien vaikutusten analysointiin. Lisäksi hän tutkii nanomateriaaleja suhteessa EU:n kemikaalilainsäädäntöön.

Asiakirja-arviointi on yksi kemikaaliviraston tärkeimmistä tehtävistä. Arvioinnissa pohditaan markkinoille tulevan kemikaalin vaikutuksia: onko aine vaarallista ja kuinka sitä käytetään.

Kemikaalivirasto painii nyt kemikaalien rekisteröintiprosessissa. Siinä yritykset ilmoittavat aineen käyttötarkoituksen sekä sen vaikutukset. Rekisteröinti tapahtuu EU:n REACH-asetuksen avulla. Näin varmistetaan se, että teollisuus on vastuussa kemikaalien turvallisesta valmistuksesta ja käytöstä. ECHA myös tarjoaa yrityksille apua rekisteröintien tekemisessä.

REACH

Vastuu yrityksillä

Maahantuovan yritysten  vastuu kemikaalien turvallisesta käytöstä on uudistus, joka tuli voimaan REACH-asetuksen myötä.

― REACH:n käyttöönotto on ollut menestys, vaikka se onkin monimutkainen ja työläs järjestelmä. Asetus on ilmeisen tarpeellinen, jotta vanhaa lainsäädäntöä pystyttiin harmonisoimaan. REACH:n onnistuminen on kaikkien osapuolien intressissä, Le Curieux painottaa.

Suurimmat tuotantomäärät ja jokapäiväisessä käytössämme olevat kemikaalit on jo rekisteröity. Myös vaarallisiksi tiedetyt kemikaalit ovat rekisterissä. Nyt kuluttajat voivat tarkistaa suoraan kemikaaliviraston verkkosivuilta vaikkapa miten jokin kemikaali vaikuttaa hedelmällisyyteen tai ympäristöön.

Työkulttuurissa myös suomalaisia piirteitä

Työkulttuuri kemikaalivirastossa on eurooppalainen, mutta jokainen työntekijä tuo mukanaan myös kotimaansa kulttuurin piirteitä. Suomalaisia ominaisuuksia työkulttuurissa ovat Le Curieux’n mukaan tehokkuus ja aikatauluissa pysyminen. 

― Huolimatta kansallisuudestaan, kannattaa muistaa tekevänsä töitä 500 miljoonalle EU-kansalaiselle. Tämä antaa vastuuta, motivoi ja myös auttaa jaksamaan töissä joka päivä.

EU-virastossa työntekijöitä kannustetaan kansallisten raja-aitojen ylittämisen. Kansainvälinen tiimihenki toimii kemikaalivirastossa.

 Ilmapiiri on auttava, ymmärtävä ja suvaitsevainen, Le Curieux kehuu.

Kemikaalivirasto tarjoaa apua Suomeen muuttaville ulkomaalaisille työntekijöilleen. Esimerkiksi Helsingin Bulevardilla sijaitseva European School perustettiin kemikaaliviraston työntekijöiden lapsille. Viraston henkilöstöhallinto tukee myös asunnon etsinnässä ja vaikkapa sähkösopimuksen tekemisessä. ECHA järjestää lisäksi suomenkielen kursseja virkamiehille ja näiden puolisoille.

Lisätietoja:

Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n verkkosivut

REACH:n verkkosivut