Uutinen 11.9.2014

Ulkoministeri Tuomioja Brysselissä: EU tarvitsee arktisen informaatiokeskuksen

Kuva: Kamil Jagodzinski/Arctic Centre
Arktinen seminaari Brysselissä 11.9.2014

Euroopan unionin arktista roolia käsittelevässä seminaarissa Brysselissä 11. syyskuuta puhunut ulkoministeri Erkki Tuomioja tukee vahvasti aloitetta EU:n arktisen informaatiokeskuksen perustamiseksi.

Euroopan komissio esitti idean informaatiokeskuksesta jo vuonna 2008. Nyt ideaa on testattu laajassa valmistelevassa hankkeessa, jossa on ollut mukana 19 eurooppalaisen tutkimuslaitoksen verkosto. Ulkoministeri Tuomiojan mielestä nyt on aika ottaa seuraava askel Informaatiokeskuksen  perustamiseksi.

Uusi Arktinen tiedonanto valmisteilla

Ulkoministeri toivoo, että Euroopan unionin aktiivinen ote arktisessa politiikassa jatkuu myös uuden komission aikana.

 – Suomi toivoo uuden Arktisen tiedonannon valmistelun käynnistyvän pikaisesti. Toivomme erityisesti paneutumista yritystoiminnan ja teknologian kehittämiseen arktisella alueella.  Suomi korostaa merenkulkualan keskeistä merkitystä, erityisesti uusien merireittien avaamisen mahdollisuuksia.

Ulkoministeri Tuomiojan mielestä arktinen yhteistyö on viime vuosina toiminut valtaosin hyvin. Esimerkkinä tästä on äskettäin Kanadassa perustettu Arktinen talousneuvosto, joka on Arktisen neuvoston piirissä toimiva itsenäinen yritysten edustajista koostuva organisaatio.

Kuva: Kamil Jagodzinski/Arctic Centre
Ministeri Erkki Tuomioja ja Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää.
Ministeri Erkki Tuomioja ja Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää.

Suomen ja EU:n arktiset politiikat samoilla linjoilla

Ukrainan kriisi on kieltämättä herättänyt kysymyksiä kriisin vaikutuksista myös arktiseen yhteistyöhön. Ulkoministeri Tuomiojan mielestä ei ole kenenkään kannalta suotavaa, että kriisi varjostaisi hyvin sujuvaa, usein varsin käytännönläheistä yhteistyötä ympäristö-, talous- ja sosiaalisissa asioissa. Siitä ovat hyötyneet kaikki jäsenvaltiot ja erityisesti pohjoisen asukkaat.

Tuomiojan mielestä Suomen ja Euroopan unionin arktisen politiikan suuntaviivat ovat olleet hyvin samansuuntaisia. Suomi ajoi voimakkaasti unionille tarkkailija- asemaa Arktisessa neuvostossa. Lopullista päätöstä viivästyttänyt kiista hyljetuotteista Kanadan ja unionin välillä on viimeisten tietojen mukaan ratkeamassa. Tämä on hyvä uutinen ja mahdollistaa osaltaan jatkossa Euroopan unionin täysimittaisen osallistumisen arktiseen yhteistyöhön.

Lisätietoa:

Ministeri Tuomiojan puhe seminaarissa (englanniksi)

Seminaariraportit Arktisen keskuksen verkkosivuilla