Uutinen 12.9.2014

Komission salkkujako on tehty – mikäli Euroopan parlamentti suo

Kuva: europa.eu
#TeamJuncker

Komission lopullinen kokoonpano on selvillä vasta parlamentin hyväksynnän jälkeen.

Komission puheenjohtajaehdokkaan ehdotettua salkkujakoa tulee kokoonpanon saada vielä Euroopan parlamentin hyväksyntä. Jean-Claude Junckerin komission salkkujako on nyt tehty ja seuraavaksi komissaariehdokkaat menevät valiokuntien kuultaviksi Euroopan parlamenttiin. Valiokunnat kuulevat kukin oman alansa komissaaria. Kuuleminen valiokunnissa tapahtuu Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaisesti.

Parlamentin täysi-istunto äänestää hyväksyykö se koko komission valiokuntien kuulemisten perusteella. Parlamentin on hyväksyttävä komissio kollegiona. Komissio on koko toimikautensa vastuussa parlamentille. Komission kokoonpanon on myös heijastettava parlamentin poliittisia voimasuhteita.  

Myös komission puheenjohtajan sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan on saatava parlamentin hyväksyntä. Junckerin komissiota ei siis ole vielä lopullisesti nimitetty. Parlamentin hyväksynnän jälkeen Eurooppa-neuvosto nimittää komission.

Muutokset komissaarien nimityksissä ovat siis vielä mahdollisia. Uusi komissio aloittanee työnsä marraskuussa.

Lisätietoa:

style="line-height: 1.6em;">Kysymyksiä ja vastauksia Junckerin komissiosta (komission verkkosivuilla)

Junckerin ehdotus komission kokoonpanoksi (henkilöt ja salkkujaot)