Uutinen 19.9.2014

Komission kohtalo parlamentin käsissä – mitä arvioivat suomalaismepit?

Kuva: Euroopan parlamentti
EP. Kuva: EP

Jean-Claude Junckerin ohjelma ja komissaariehdokkaat saavat verrattain myönteistä vastakaikua suomalaisilta europarlamentaarikoilta yli puoluerajojen. Tämä selvisi Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston järjestämässä tilaisuudessa viime viikolla.

Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen pitää komissaariehdokaslistaa ja Junckerin ohjelmaa hyvänä kasvun, työllisyyden ja innovaatioiden painottamisen kannalta. Samoilla linjoilla on myös perussuomalaisten Sampo Terho, jonka mukaan Junckerin ohjelma on hyvä erityisesti sen taloudellisen sisällön puolesta.

Rakenneuudistukselle kehuja

Rakenneuudistukset eli uudenlainen varapuheenjohtajajärjestelmä saavat myös kiitosta niin vihreiden Heidi Hautalalta kuin SDP:n Liisa Jaakonsaarelta. Hautalan mukaan rakenneuudistus antaa varapuheenjohtajille mahdollisuuden edistää toiminnallaan johdonmukaisuutta ja sovitella eri näkökulmia yhteen eri intressien tasapainottamiseksi.

Kuva: Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto
Mepit Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistossa
Mepit Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistossa.

Junckerin valinnoille myös kritiikkiä

Toisaalta Junckerin valitsemat komissaariehdokkaat saavat mepeiltä kritiikkiäkin osakseen. Poliittinen kokoonpano on Jaakonsaaren mielestä kyseenalainen, sillä EPP:lla on hänen mielestään kohtuuton osuus kokoonpanossa, joka ei vastaa parlamenttivaalien tulosta vaan ennemminkin hallitusten tahtoa.

Ympäristöasiat taas epäilyttävät Pietikäistä ja Hautalaa, sillä energia-asioiden ja ilmaston yhdistäminen samaan salkkuun tuskin toiminee heidän mielestään tasa-arvoisesti. Komission kokoonpanoa Hautala kritisoi myös sukupuolijakauman kannalta, sillä vain kolmasosa ehdokkaista on naisia. Hän totesi kuitenkin, että puheenjohtajalla on pienet mahdollisuudet painostaa hallituksia komissaariehdokkaiden valinnassa.

Terho ilmaisi huolensa liittyen ulkopolitiikkaan ja Federica Mogherinin valintaan, koska pelkää tämän olevan hieman kokematon ja liian nuori tehtävänhoitoon. Tähän huoleen eivät muut mepit tosin yhtyneet.

Parlamentti punnitsee komissaarien pätevyyden

Nähtäväksi siis jää hyväksyykö parlamentti komission vai ei. Pietikäinen muistuttaa, etteivät komissaarit ole maidensa edustajia, vaan he edustavat EU-politiikkaa. Komissaarien tulee olla ennen kaikkea päteviä, eikä heillä saa olla luurankoja kaapissa. Tärkeää on myös, että he noudattavat eurooppalaisia arvoja ja suuria linjoja.

Seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsenet kuulevat komissaariehdokkaita näiden hallinnonalan valiokunnissa kirjallisesti sekä suullisesti. Komission nimittämiseen liittyvät menettelyt vahvistettaneen ensi viikolla. Komissaarien kuulemiset alkavat 29. syyskuuta ja ne kestänevät noin viikon. Kahden seuraavan viikon aikana arvioidaan kuulemisten edistymistä ja täysi-istunto päättää komission hyväksymisestä viikolla 43 eli 20. lokakuuta alkaen.

Lisätietoa Jean-Claude Junckerin komissiosta