Uutinen 9.10.2014

Tärkeintä EU-jäsenyyttä haettaessa: oikeusvaltioperiaate

Serbia.

Euroopan unionin jäsenyyttä voi hakea jokainen eurooppalainen valtio, joka noudattaa vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita. Euroopan unionin jäsenyyden ehtona on, että ehdokasmaa täyttää kaikki Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminassa vuonna 1993 asettamat vaatimukset, niin sanotut Kööpenhaminan kriteerit.

Laajentumisen yleisperiaatteena on, että hakijamaita kohdellaan yhdenmukaisesti ja neuvottelut etenevät kunkin hakijamaan omien ansioiden mukaisesti. Kun neuvottelut on saatettu päätökseen kaikkien neuvottelulukujen osalta, neuvottelutulokset kirjataan liittymissopimukseen, joka kaikkien EU:n jäsenmaiden sekä ehdokasmaan on hyväksyttävä.

Laajentuva EU

Myös Euroopan parlamentin on hyväksyttävä sopimus. Kukin EU:n jäsenmaa sekä unioniin liittyvä maa ratifioi sopimuksen omien perustuslaillisten menettelyjensä mukaisesti. Kun ratifiointiprosessi on saatettu päätökseen ja kun sopimus astuu voimaan, ehdokasmaasta tulee jäsenmaa.

Komissio seuraa maiden edistymistä

Komissio raportoi joka vuosi Euroopan unioniin pyrkivien maiden edistymisestä. Hakijamaiden ja mahdollisten hakijamaiden edistymistä seurataan ja arvioidaan, koska halutaan varmistaa, että kaikki EU-jäsenyyskriteerit täyttyvät kun uusi maa liittyy Euroopan unioniin.

Komissio koostaa vuosittain myös laajentumisstrategian, jonka pohjalta Eurooppa-neuvosto eli EU-huippukokous päättää joulukuun kokoontumisessaan laajentumisen seuraavista askelmerkeistä.

Hakijamaat taas saavat raporteista tiedon siitä, miten asiat etenevät ja millaisia uudistuksia niiden pitäisi mahdollisesti vielä tehdä, jotta jäsenyys olisi mahdollinen.

Laajentumisstrategia vuosimallia 2014

Tämänvuotinen laajentumisasioiden paketti on nykyisen komission ja laajentumiskomissaari Štefan Fülen viimeinen. Se summaa Länsi-Balkanin hakijamaiden ja Turkin edistysaskeleet sekä parannusta vaativat asiat tiellä kohti EU-jäsenyyttä. Komissio on painottanut viime vuosien laajentumisstrategioissaan kolmea asiaa: oikeusvaltioperiaatetta, EU:n talouden ohjausjärjestelmää ja julkishallinnon uudistuksia.  

Komission maakohtaisissa raporteissa painotetaan erityisesti toimia oikeusvaltioperiaatteen parantamiseksi lähes kaikissa hakijamaissa.Taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan, talouden vakauttaminen, kasvun ja kilpailun tukeminen sekä julkisen hallinnon rakenteiden uudistaminen ja avoimuuden lisääminen ovat erityisesti olleet komission tarkkailussa hakijamaissa.

Voit tutustua komission laajentumisstrategiaan ja maakohtaisiin raportteihin täällä:

style="line-height: 1.6em;">Komission laajentumispaketti 2014 (englanniksi)