Uutinen 21.10.2014

Euroopan paras maa?

Euroopan paras maa kirjan kansi.

Euroopan paras maa? -kirjassa päähuomio on Suomen ja Euroopan tulevaisuuden haasteiden arvioinnissa. Kirja on tarkoitettu suomalaisen yhteiskunnan tilasta ja Euroopan kehityksestä kiinnostuneille, ja se soveltuu myös oppimateriaaliksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Suomen yhteiskunnallisessa keskustelussa on luotu mielikuvaa Suomesta Euroopan parhaana maana. Näkemys on perustunut Suomen korkeaan luottoluokitukseen ja koulutusjärjestelmämme toimivuuteen. Totuus ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen.

EU:n jäsenvaltioiden vertailu antaa aihetta Suomen kriittiseen tarkasteluun.

Euroopassa ei ole yksiselitteisesti parasta maata vaan valtioiden menestys vaihtelee suuresti aiheesta tai mittarista riippuen. Pohjoismaat ja pienet valtiot pärjäävät hyvin, varsinkin kun tarkastellaan kilpailukykyä ja hyvinvointia. Menestyksen eväät ovat paremmat Euroopan pohjoisemmissa maissa, sen sijaan läntinen, eteläinen ja itäinen Eurooppa ovat vakavampien haasteiden edessä. Suomen yhteiskunta on sangen toimiva ja uudistuskykyinen. Mutta Suomen menestys ja kohtalo ovat yhä vahvemmin riippuvaisia EU:sta.

Laajentuminen on heikentänyt unionin yhtenäisyyttä. EU:n jäsenmaiden keskinäisten erojen kasvu vaikeuttaa unionin yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Unionin osuus maailman taloudesta on supistumassa, kun globaalitalouden painopiste vähitellen siirtyy Aasiaan. Samalla Euroopan väestön ikääntyminen on vakava uhka hyvinvointipalveluille ja julkiselle taloudelle. Elämänlaadulla arvioituna Euroopassa voidaan kuitenkin hyvin.

EU tuottaa runsaasti tilastoja, jotka tarjoavat erinomaisia välineitä jäsenvaltioiden yhteiskuntien monipuoliseen arviointiin. Suomessa tiedetään hälyttävän vähän muiden Euroopan valtioiden yhteiskuntien rakenteista ja kulttuureista. Siksi tiedotusvälineiden tulisikin vertailla aktiivisemmin unionin jäsenmaita eri politiikan alueilla. Vertailevan tiedon puute johtaa omien toimintamallien kritiikittömään puolustamiseen ja yhden totuuden politiikkaan. 

Kirjan aiheet ja kirjoittajat ovat: poliittiset järjestelmät (Tapio Raunio), talous, työllisyys ja kilpailukyky (Jaakko Kiander), julkinen talous ja sosiaalimenot (Juho Saari), köyhyys ja tulonjako (Susan Kuivalainen ja Elina Palola), maatalous (Ilkka P. Laurila) sekä ympäristöpolitiikka ja kestävä kehitys (Sauli Rouhinen).

Kirjan ovat toimittaneet valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta ja sosiologian professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta.

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />Euroopan paras maa  (pdf,1,51 Mb)

target="_self">Kirjan voi tilata maksutta tilauslomakkeellamme