Uutinen 22.10.2014

Ebola ryminällä EU:n kokouspöytiin

Ebola-viruksen vastainen taistelu on noussut EU-agendan kärkeen. Keskeisiä kysymyksiä ovat EU-tason Ebolan vastaisten toimien koordinointi sekä puuttuminen epidemian laajempiin poliittisiin ja taloudellisiin seurauksiin siitä pahiten kärsiville maille. Suomi on nimittänyt Ebola-erityisedustajan kansainvälisiin kokouksiin, tilanteen yleisjohtamisesta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Maaliskuussa alkanut Ebola-epidemia on syksyn mittaan noussut vauhdilla asialistoille myös EU:ssa. Aihe koskettaa terveysasioiden lisäksi eri sektoreita sisäisestä turvallisuudesta hauraisiin valtioihin.

©EC/ECHO/Cyprien Fabre
Sierra Leone on yksi pahiten ebolasta kärsivistä maista. ©EC/ECHO/Cyprien Fabre
Sierra Leone on yksi pahiten ebolasta kärsivistä maista.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti elokuussa Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO koordinoi kansainvälisiä torjuntatoimia ja työtä pahimmalla epidemia-alueella Guineassa, Liberiassa, Sierra Leonessa ja naapurimaissa. Näissä maissa Ebola on vaatinut tuhansien ihmisten hengen. Lisäksi noin 400 terveydenhoidon ammattilaista on saanut tartunnan ja noin 200 on menehtynyt. Tämä on vaikeuttanut tilannetta edelleen maissa, joissa terveydenhuoltojärjestelmät ovat jo ennestään heikkoja.

Alueelle tarvitaan runsaasti ulkopuolista tukea, rahaa ja tarvikkeita, jotta epidemian leviäminen Afrikassa voidaan estää. Ebola on pystynyt leviämään nopeasti, koska Länsi-Afrikan maissa terveydenhuoltojärjestelmät ovat erittäin puutteellisia. Lääkäreistä, hoitajista ja hoitotarvikkeista on pulaa.

Riskiä Ebolan leviämisestä Euroopassa pidetään edelleen pienenä. EU:n jäsenmaiden on kuitenkin varauduttava siihen, että matkailijoiden mukana Eurooppaan saattaa tulla yksittäisiä tapauksia.

Jotkut jäsenmaat kuten Iso-Britannia ja Belgia ovat aloittaneet Länsi-Afrikasta saapuvien matkailijoiden maahantulotarkastukset lentokentillä. Suomen näkemys on, että taudin leviäminen Eurooppaan torjutaan parhaiten jakamalla tietoa matkustajille ja lentokenttien ja -koneiden henkilökunnalle, sekä tietysti saamalla epidemia kuriin sen alkulähteillä Länsi-Afrikassa. 

EU:n ulkoministerit keskustelivat maanantaina kokouksessaan EU-tason toimista, joita tarvitaan taudin voittamiseksi ja leviämisen estämiseksi.

Ministerit vaativat lisää varoja Ebolan vastaiseen taisteluun sekä lisää avustustarvikkeita ja -työntekijöitä siitä pahiten kärsiville maille. EU takaa, että vapaaehtoisille kansainvälisille avustustyöntekijöille tarjotaan tarvittava hoito siinä tapauksessa, että he sairastuvat. Tämä voisi tarkoittaa myös evakuointilentoja.

EU ja sen jäsenmaat ovat maaliskuusta 2014 lähtien osoittaneet yli puoli miljardia euroa Ebolan torjumiseen.

Epidemialla vakavia yhteiskunnallisia seurauksia

Epidemian taltuttamisen lisäksi on EU:ssakin varauduttava ja pyrittävä ehkäisemään Ebola-epidemian aiheuttamia mahdollisia poliittisia, taloudellisia ja turvallisuuteen liittyviä laajempia seurauksia Länsi-Afrikassa.

Useat Länsi-Afrikan valtiot ovat hallinnoltaan heikkoja ja jo valmiiksi epävakaassa tilanteessa. Epidemia on vahvistanut kansalaisten epäluottamusta hallituksiinsa ja uhkaa aiheuttaa pinnan alla kytevien jännitteiden laukeamisen poliittisiksi kriiseiksi.

Pahimmassa tapauksessa maat saattavat ajautua yhteiskunnalliseen kaaokseen. Epidemia-aluetta uhkaa myös ruokakriisi, koska liikkumista on rajoitettu ja satamia sekä rajanylityspaikkoja suljettu. Maailmanpankin arvion mukaan lyhyenkin aikavälin taloudelliset vaikutukset Ebola-maissa ja koko alueella ovat mittavat.

Suomi nimitti Ebola-erityisedustajan

Ulkoministeri Erkki Tuomioja on nimittänyt erityisedustajakseen Ebolan vastaiseen työhön ulkoasiainneuvos Tiina Jortikka-Laitisen. Hän osallistuu Suomen edustajana kansainväliseen yhteistyöhön Ebolan torjumiseksi. Erityisedustajan työtä tukee Suomen valtionhallinnon laaja Ebolakriisitiimi, jota johtaa sosiaali- ja terveysministeriön terveysosaston päällikkö Veli-Mikko Niemi.

Suomi lisää myös taloudellista tukeaan Ebolan vastaiseen työhön. Ulkoministeriö myönsi kuluvalla viikolla 7,1 miljoonaa euroa tukea YK:n kansainväliselle Ebolarahastolle, jolla YK-järjestöt WHO:n johdolla taistelevat taudin leviämistä vastaan Länsi-Afrikassa. Yhdistettynä humanitaarisen avun kautta jo annettuun ja suunniteltuun tukeen, Suomen kokonaispanos Ebolatyöhön nousee tämän myötä noin 10 miljoonaan euroon.

Suomi on varautunut yksittäisten Ebola-potilaiden hoitamiseen. Ebola-tilanteen yleisjohtamisesta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) seuraa epidemian kehittymistä, tekee riskiarviointeja sekä osallistuu terveyspalvelujärjestelmän ohjeistamiseen. Yliopistolliset sairaalat ovat varautuneet hoitamaan mahdollisia Ebolaan sairastuneita.

Ulkoministeriö ohjeistaa matkustajia ja ohjaa humanitaarista tukea epidemia-alueelle. Myös sisäministeriö ja liikenneviranomaiset ovat varautumisessa mukana.

Lisätietoja:

target="_blank">Sosiaali- ja terveysministeriö
Ulkoministeriö

Neuvoston href="http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/145218.pdf" target="_blank">tiedote ulkoasiainneuvoston kokouksesta (englanniksi)
EU:n vastaus ebolaan (englanniksi)