Uutinen 28.10.2014

Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n päivitetyt ilmasto-ja energiatavoitteet

Kuva: Eurooppa-neuvosto
Familyphoto_europa.eu

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 23. lokakuuta Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan linjaukset. EU:n kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi sovittiin vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Päästöjen vähennystavoite on keskeinen. Samalla EU korostaa uusiutuvan energian lisäämisen ja energiatehokkuuden parantamisen merkitystä tavoitteen saavuttamisessa. EU-tasolla sovittiin uusiutuvan energian käytön lisäämisen sitovaksi tavoitteeksi vähintään 27 prosenttia ja energiatehokkuuden parantamisen osalta vähintään 27 prosentin ohjeellinen eli ei sitova tavoite.

Myös köyhemmät jäsenmaat mukaan päästötalkoisiin

EU:n tärkein väline päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi on päästökauppajärjestelmä. Sitä uudistetaan päästöoikeuksien markkinavakausvarannolla.

Päästökaupan ulkopuolisilla aloilla jäsenmaiden välinen niin sanottu taakanjako toteutetaan huomioimalla edelleen jäsenmaiden tulotaso, mutta vauraampien jäsenmaiden osalta nyt myös päästövähennystoimien kustannustehokkuus. Tämä oli tärkeä tavoite Suomelle, joka on jo tehnyt paljon uusiutuvien energialähteiden, kustannustehokkuuden ja päästövähennysten suhteen.

Kuva: Gustavo Madico, Flickr.com, ccby 2.0
Päästokauppajärjestelmä on EU:n tärkein väline päästöjen vähentämiseksi. Järjestelmää ollaan osittain uudistamassa.
Päästokauppajärjestelmä on EU:n tärkein väline päästöjen vähentämiseksi. Järjestelmää ollaan osittain uudistamassa.

– Suomi on kannattanut kustannustehokasta, reilua ja tasapainoista taakanjakoa jäsenmaiden välillä. Paketti kannustaa kaikkia jäsenmaita ponnistelemaan päästöjen vähentämiseksi. Euroopan talouskasvun ja työllisyyden kannalta on tärkeää saavuttaa päästövähennykset mahdollisimman edullisesti, pääministeri Alexander Stubb toteaa.

Cleantech ja biotalousmarkkinat hyötyvät

Sovittu paketti edistää cleantech-sektorin ja biotalouden markkinoita. Eurooppa-neuvosto linjasi Suomen aloitteesta uusiutuvan energian käytöstä liikennesektorilla myös vuoden 2020 jälkeen. Tämä antaa mahdollisuuksia biopolttoaineiden markkinoiden kehittymiselle.

Hiilivuodon välttämiseksi energiaintensiiviselle teollisuudelle jaetaan ilmaisia päästöoikeuksia, jos kilpailijamaamme eivät sitoudu vastaaviin ilmastopäätöksiin kuin EU.

Kohti Pariisin ilmastokokousta

Eurooppa-neuvosto palaa ilmasto- ja energiakysymyksiin viimeistään vuonna 2015 pidettävän Pariisin kansainvälisen ilmastokonferenssin jälkeen.  EU halusi kokouksessa linjata kunnianhimoisen tavoitteen ja näyttää suuntaa tulevaa kokousta ajatellen. 

Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin myös energiaturvallisuudesta.  Tässä yhteydessä huomioitiin erityisesti Suomen ja Baltian maiden eristyneisyys Euroopan kaasumarkkinoista.  EU haluaa myös luoda toimivat energian sisämarkkinat.

Ilmasto- ja energia eivät ole asioina vastakkain. Tämä näkyy nyt komission kokoonpanossakin. Ilmasto-ja energia-asiat ovat uudessa komissiossa yhden komissaarin salkussa. Pääministeri Stubbin mukaan kyseinen salkku tuleekin olemaan yksi komission merkittävimmistä.

Lisätietoa:

Eurooppa-neuvoston päätelmät ilmasto-ja energiapolitiikan puitteista 2030 (pdf)

Eurooppa-neuvoston päätelmät 23.-24.10.2014 (pdf)

Valtioneuvoston tiedote 24.10.2014