Uutinen 25.11.2014

Luova Eurooppa

Kuva: Tom Hakala/CircusInfoFinland/Team Finland
Circus company WHS: Lähtö/Départ

Euroopan monipuolisen kulttuuriperinnön vaalimista ja kehittämistä voidaan pitää monessa mielessä Euroopan valttikorttina. Luovien kulttuurien aloissa on mahdollisuuksia paitsi työllisyyden parantamiseen, myös eurooppalaisen yhteistyön ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Tästä kaikesta on kyse myös EU:n Luova Eurooppa-ohjelmassa (Creative Europe), joka käynnistyi vuoden 2014 alussa.

Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma yhdistää aiemmat  Kulttuuri, Media ja Media Mundus- ohjelmat yhden katto-ohjelman alle. Sen budjetti vuosille 2014-2020 on 1,46 miljardia euroa, mikä on 9% enemmän kuin aiemmissa ohjelmissa.

Luova Eurooppa pyrkii tukemaan eurooppalaista yhteistyötä niin kulttuurin, audiovisuaalisen alan kuin muidenkin luovien alojen parissa. Nyt miltei vuosi ohjelman julkistamisen jälkeen onkin hyvä katsoa, miten ohjelma on lähtenyt käyntiin Suomessa ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa kulttuurin parissa toimijoille.

Ensimmäiset projektit jo käynnissä 

Luovan Euroopan ensimmäiset hakukierrokset järjestettiin keväällä 2014, joten ensimmäiset hankkeet ovat jo käynnissä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn Luova Eurooppa -ohjelman asiantuntija Riikka Koivulan mukaan ohjelmassa on mukana hyvin monenlaisia toimijoita luovilta aloilta. Kiinnostus uutta ohjelmaa kohtaan on ollut suurta niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

Kuva: Jussi Omaheimo, CIMO
Lämpiö
Luova Eurooppa -ohjelman Suomen lanseeraustilaisuuden tunnelmia tammikuulta 2014.

– Tällä hetkellä suomalaisia on mukana jo noin 15 kulttuuripuolen hankkeessa. Ohjelman tukemat hankkeet ovat vasta käynnistyneet, joten (hankkeiden) käytännön tulokset konkretisoituvat ohjelmakauden edetessä.

Koivula luettelee esimerkkeinä, kuinka kulttuuripuolella  muun muassa Kansallisooppera on mukana eurooppalaisten oopperatalojen yhteishankkeessa European Opera Digital. Mediapuolella taas tukea on saanut jo moni suomalainen tuotanto- ja pelifirma sekä esimerkiksi elokuvafestivaali Rakkautta ja Anarkiaa.

Minkälaisia hankkeita toivotaan?

Luova Eurooppa tukee erityisesti eurooppalaisia yhteistyöhankkeita. Koivulan mukaan ohjelmaan toivotaan erityisesti hankkeita, jotka pyrkivät tavalla tai toisella vahvistamaan alan toimintaedellytyksiä Euroopassa:

 - Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi alan osaamiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen, uusien yleisöjen tavoittamiseen tai uusiin digitaalisiin mahdollisuuksiin. Kentältä toivotaan uusia innovatiivisia ideoita, joilla voi olla vaikutusta alan toimintaan laajemminkin.

Kansainvälisen yhteistyön myötä organisaatiot saavat näkyvyyttä ja luovat tärkeitä kontakteja oman alan muihin tekijöihin, mikä toivottavasti tukee erilaisia yhteistyöhankkeita myös tulevaisuudessa.

Kuva: Ahti Kaukoniemi, Team Finland
Sirkus Aikamoinen
Sirkus Aikamoinen

Koivula muistuttaakin, että juuri Luova Eurooppa –ohjelman kaltaiset kansainvälistä yhteistyötä painottavat rahoitusohjelmat mahdollistavat laajojen yhteistuotantojen ja –projektien toteuttamisen. Sellaisiin voi muuten olla haastavaa löytää rahoitusta.

Hakuja ympäri vuoden

Hakuja erityyppisiin hankkeisiin on avoinna läpi vuoden. Tällä hetkellä ajankohtainen haku kulttuuripuolella on eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämiseen liittyvä, kustantamoille suunnattu tuki.

Mediapuolella taas käynnissä on avoin haku eurooppalaisten elokuvien levittäjille.

Luova Eurooppa-ohjelmaan liittyen järjestetään myös ympäri vuoden erilaisia tilaisuuksia, joissa neuvotaan suomalaisia hakijoita ja esitellään ohjelmaa.

Tilaamalla CIMOn sivuilta uutiskirjeen, voi seurata tarkemmin eri hakuja ja pysyä ajan tasalla milloin ja missä eri tilaisuuksia järjestetään.

Lisätietoja: