Uutinen 19.12.2014

Eurooppa-neuvosto hakee kasvua investoinneilla

Kuva_European Council

Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä 18. joulukuuta. Kokouksen pääaiheena oli komission investointiohjelma, jonka tavoitteena on saada aikaan talouskasvua ja houkutella erityisesti yksityisiä investointeja.

Eurooppa-neuvosto linjasi investointirahaston perustamisesta. Tavoitteena on saada uusia investointeja käyntiin vuoden 2015 puolivälissä.

Donald Tusk. Kuva_European Council
Euroopa-neuvoston tuore puheenjohtaja Donald Tusk toimi ensimmäistä kertaa EU-huippukokouksen isäntänä. Kuva: European Council

”Investointisuunnitelma on arvokas aloite käyttää EU-varoja tehokkaammin talouskasvun tukemiseksi. Yksityisten investointien houkuttelu Eurooppaan on välttämätöntä, sillä perinteiseen elvyttämiseen ei nykyisessä taloustilanteessa ole mahdollisuutta. Investointihankkeet pitää valita niiden taloudellisen kannattavuuden ja rahoituksen tehokkaan käytön pohjalta, ei aluepoliittisin perustein”, sanoo pääministeri Alexander Stubb.

Suomi pitää tärkeänä, että järjestelmä on läpinäkyvä ja kevytrakenteinen, jotta hallinnollinen taakka ei käy liian raskaaksi pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille. Investointien lisäksi tarvitaan jäsenmaiden rakenteellisia uudistuksia ja julkisen talouden vakauttamista.

Eurooppa-neuvosto sopi digitaalisten sisämarkkinoiden vauhdittamisesta. Suomi korostaa, että kaiken uuden EU-lainsäädännön pitäisi lähtökohtaisesti sopia digitaaliseen toimintaympäristöön. Investoinnit tulee kohdistaa kasvun kärkiin: biotalouteen, puhtaisiin teknologioihin (cleantech) ja digitalisaatioon.

Talous- ja investointikysymysten lisäksi EU:n päämiehet kävivät keskustelua Ukrainan tilanteesta. Eurooppa-neuvosto näkee tilanteen erittäin huolestuttavana ja on tarvittaessa valmis lisätoimiin.

Lisätietoa:

target="_blank">Eurooppa-neuvoston päätelmät 18.12.2014

target="_blank">Lehdistötiedote EU:n asettamista lisäpakotteista (en)

target="_blank">Valtioneuvoston tiedote 19.12.2014 0.47