Uutinen 9.1.2015

Euroopan komissio julkisti TTIP-sopimuksen tekstiehdotuksia

Komissio julkisti 7.1.2015 EU:n neuvotteluesityksiä Yhdysvaltojen kanssa käytäviin vapaakauppaneuvotteluihin (TTIP).

Julkistetut tekstit koskevat kilpailupolitiikkaa, terveys- ja kasvinsuojelutoimia (SPS), tullausta ja kaupan helpottamista, kaupan teknisiä esteitä (TBT), pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä valtioiden välistä riitojenratkaisua.

Lisäksi komissio julkisti kolme uutta positiopaperia, jotka selventävät EU:n lähestymistapaa Yhdysvaltojen kanssa käytäviin neuvotteluihin koneenrakennuksesta, ajoneuvoista ja kestävästä kehityksestä.

Julkistetut tekstit löytyvät englanninkielisinä komission verkkosivuilta: