Uutinen 16.1.2015

Euroopan komission työohjelma vuodelle 2015

Junckerin komissio_kuva: EU

Euroopan komissio on julkaissut työohjelmansa vuodelle 2015. Ohjelma keskittyy aiempia vuosia enemmän suuriin haasteisiin. Kantavia teemoja ovat työllisyyden, kasvun sekä investointien parantaminen EU:ssa. Komissio korostaa työohjelmassaan uusien tavoitteiden avoimuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä uuden komission poliittista mandaattia.

Aiempaa vähemmän aloitteita

Vuoden 2015 työohjelma sisältää 23 uutta aloitetta. Edellisinä vuosina aloitteita on ollut 29 tai enemmän. Uudet aloitteet noudattavat komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kymmenen painopisteen ohjelmaa.

Komission tärkeimmät lupaukset vuodelle 2015

Vuoden 2015 työohjelmassa komissio lupaa vauhdittaa työllisyyden ja talouden kasvua EU:ssa. Komissio käynnistääkin investointiohjelman, jonka tarkoituksena on saada EU-alueelle seuraavien vuosien aikana julkista ja yksityistä rahoitusta yli 315 miljardin euron arvosta. Uusia investointeja houkutellaan syventämällä talous- ja rahaliittoa ja vakauttamalla Euroopan taloutta.

Komissio aikoo myös syventää sisämarkkinoita sekä oikeudenmukaista verotusta EU:ssa. Se laatii veronkierron ja veropetosten vastaisen toimintasuunnitelman, jonka avulla voidaan lisätä tiedonvaihtoa veropäätöksistä jäsenmaiden välillä.

Komissio lupaa perustaa Euroopan energiaunionin sekä jatkaa kansallisten energiamarkkinoiden yhdentämistä. Työohjelmassa on myös luvattu edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä. Käytännössä tämä mahdollistetaan esimerkiksi parantamalla verkkoturvallisuutta ja nykyaikaistamalla tekijänoikeussääntelyä.

Vuonna 2015 komissio laatii lisäksi muuttoliikestrategian, jonka avulla EU:sta tehdään houkutteleva kohde työperäiselle maahanmuutolle. Tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä unionin ulkopuolisten maiden kanssa ihmisten salakuljetuksen estämiseksi. Työohjelmassa korostetaan myös turvallisuuden lisäämistä Euroopassa sekä unionin roolia globaalina toimijana.

Komissio tarkistaa vanhoja säädöksiä

Junckerin uusi komissio on myös tarkastanut kaikki tällä hetkellä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa vireillä olevaa noin 450 säädösehdotusta. Näistä komissio ehdottaa peruutettavaksi tai tarkistettavaksi 80 aloitetta, jotka eivät enää vastaa alkuperäisiä tavoitteitaan.  Lisäksi saman verran jo voimassa olevia säädöksiä esitetään muutettaviksi.

Lue lisää: