Uutinen 21.1.2015

EU tiivistää kansainvälistä yhteistyötä terrorismin torjumiseksi

EU:n ulkoministerit päättivät kokouksessaan Brysselissä 19. tammikuuta vahvistaa terrorismin torjuntaan tähtäävää yhteistyötä unionin ulkopuolisten maiden kanssa.  Kokouksessa keskusteltiin lisäksi EU:n ja Venäjän välisistä suhteista.

Ministereiden vieraana oli Arabiliiton johtaja Nabil al-Arabi. Suomea kokouksessa edustanut ulkoministeri Erkki Tuomioja totesi, että EU:lla ja Arabiliitolla on vahva yhteinen intressi terrorismintorjunnassa.

”Valtaenemmistö terrori-iskujen uhreista eri puolilla maailmaa on arabeja ja muslimeja”, Tuomioja muistutti.

Aseistetut sotilaat partioivat EU-rakennusten ympärillä. Belgiassa on kiristetty turvatoimia poliisin estettyä suunnitteilla olleen terrori-iskun. © Euroopan unioni
Aseistetut sotilaat partioivat EU-rakennusten ympärillä. Belgiassa on kiristetty turvatoimia poliisin estettyä suunnitteilla olleen
terrori-iskun. © Euroopan unioni

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini kertoi tiedotustilaisuudessaan kokouksen jälkeen, että EU tulee lisäämään kansainvälistä yhteistyötä arabimaiden lisäksi myös Afrikan ja Aasian maiden kanssa. Erityisen tärkeää on lisätä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa, myös tiedustelutiedon osalta.

Mogherini haluaa myös Euroopan parantavan arabiankielistä viestintäänsä.

”Meidän tulee sekä puhua ja lukea arabiaa että osata kuunnella arabiankielisestä maailmasta tulevia viestejä”, totesi Mogherini.

EU:n on myös lisättävä ponnisteluja meneillään olevien konfliktien ratkaisemiseksi, sillä hauraat ja sodan runtelemat maat ovat hedelmällinen alusta terrorismille. Konfliktit vahvistavat osaltaan tarinaa, jolla nuoria houkutellaan radikalisoitumaan ja tekemään terrori-iskuja. EU:n yhteistyötä Arabiliiton kanssa tullaan tiivistämään myös kansainvälisessä kriisinratkaisussa.

Ulkoministerit käsittelivät kokouksessaan lisäksi EU:n ja Venäjän välisiä suhteita. Mogherini painotti, että kokouksen tarkoituksena ei ollut muuttaa EU:n nykyistä Venäjä-politiikkaa, sillä muutos tulee kyseeseen vasta sitten kun Minskin rauhansopimuksessa annetut sitoumukset pannaan täytäntöön. Ministerit sopivat jatkavansa ponnisteluja rauhanomaisen ratkaisun löytymiseksi Ukrainan kriisiin. Poliittista dialogia Venäjän kanssa jatketaan muissa globaaleissa kriiseissä.

Esillä oli myös EU:n vastaus Venäjän käyttämään propagandaan. Ministerit katsoivat, että strategista viestintää venäjänkieliselle yleisölle on syytä lisätä.

Myös EU:n päämiesten tasolla käydään keskustelua EU:n ja Venäjän välisistä suhteista maaliskuun Eurooppa-neuvostossa.

Lisätietoa:

  • Ulkoministeri Erkki Tuomiojan kommentit kokouksen jälkeen
  • Korkea edustaja Mogherinin tiedotustilaisuuden tallenne (englanniksi)