Uutinen 30.1.2015

EU-ruuan juurille – Onko toivoa paremmasta elämästä eläimille?

Lehmä_kuva: teamFinland/Supperi

Turussa 26. tammikuuta järjestetyssä EU-ruuan juurille -seminaarissa pohdittiin, millaisilla toimenpiteillä voidaan edistää eläinten hyvinvointia. Suomeen on valmisteilla uusi eläinsuojelulaki. Myös Euroopan unionilla on tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Tuotantoeläimilläkin oikeuksia

Eläinsuojeluasiamies Sari Salminen painotti tilaisuudessa, että myös tuotantoeläimillä on oikeuksia, joista on huolehdittava. Tuotantoeläimille on taattava esimerkiksi hyvä ruokinta ja terveys.

Eläinten tarpeet eivät ole sidoksissa niiden pitomuotoon (lemmikki-, koe-, tuotantoeläin). Siksi kaikilla eläimillä tulisi aina olla oikeus myös lajinmukaiseen elinympäristöön ja käyttäytymiseen. Eläimen hyvinvointi heijastuu myös sen tuottavuuteen.

CAP=EU:n yhteinen maatalouspolitiikka

Uusi laki valmisteilla

Suomessa on parhaillaan valmisteilla uusi eläinsuojelulaki. Lain tavoitteena on edistää eläinten hyvinvointia ja huomioida niiden olennaiset käyttäytymistarpeet.

Onko tuotantoeläimillä paremmat olot kuin lemmikeillä?

Kansallisen sääntelyn lisäksi myös EU säätelee esimerkiksi tuotantoeläinten kuljetuksista ja teurastuksesta. Lisäksi vasikoiden, sikojen, munivien kanojen sekä broilerien tuotannosta on säädetty yksityiskohtaisesti. Sari Salmisen mukaan ongelmana kuitenkin on, että kaikki unionin jäsenmaat eivät sovella voimassa olevaa lainsäädäntöä täysimääräisesti.

Avoimessa seminaarikeskustelussa esiin nousi erityisesti tuleva eläinsuojelulaki sekä tarve yhdenmukaistaa eläinten kohtelua niiden pitotavasta riippumatta. Lemmikkieläimiä koskevaa lainsäädäntöä tulisi tiukentaa.

Sari Salmisen mukaan lemmikkieläinten valvominen on kuitenkin tuotantoeläimiä vaikeampaa, koska otantaan perustuvia tarkastuksia ei tehdä. Ongelmat ovat myös usein sektorikohtaisia.  

Kuva Juhana Tuomola
Turku_puhujat. Kuva: Juhana Tuomola
Turun EUruuan juurille -tilaisuudessa puhuivat Maylis Spiik (vas), Heidi Leyser-Kopra ja Kalle Vähä-Piikkiö.

Tuotantokustannukset tulisi jakaa tasaisesti

Keskustelua käytiin myös ruuan tuotantoketjun rakenteellisesta ongelmasta; tuottajat tekevät suurimman työn, mutta saavat valmiista tuotteesta vain pienen yksikköhinnan. Agronomi Kalle Vähä-Piikkiö totesi tuottajahintojen olevan nykyään niin matalalla, ettei joustonvaraa tuotannossa juuri ole. Huono kannattavuus onkin vaikuttanut monen tuottajan lopettamispäätökseen.

Eläinten hyvinvointia tukevasta tuotannosta, esimerkiksi luomutuotannosta, aiheutuu lisäkustannuksia ja ne tulisi jakaa tasaisesti eri osapuolten kesken. Turun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Maylis Spiik korosti, että onkin tärkeää pyrkiä vaikuttamaan kuluttajien valintoihin ostotilanteissa.

Eurooppatiedotus sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat viimeisen vuoden aikana järjestäneet EU:n maatalouspolitiikkaan ja ruokaan liittyviä tilaisuuksia. Kiertueen viimeinen seminaari pidettiin Turussa 26.1.2015 ja se keräsi paikalle lähes 50 kiinnostunutta kansalaista. Asiantuntijoina olivat eläinsuojeluasiamies Sari Salminen, Turun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Maylis Spiik, eläinsuojeluvalvoja Heidi Leyser-Kopra sekä agronomi Kalle Vähä-Piikkiö.