Uutinen 19.2.2015

Pääomamarkkinaunioni helpottaisi yritysrahoituksen hankintaa

Valtiovarainministeriö  18.2.2015 13.15 TIEDOTE

EU:n komissio on julkistanut keskustelunavauksen pääomamarkkinaunionista. Uudistus muun muassa helpottaisi yritysrahoituksen saamista toisesta EU-valtiosta.

Aloitteen pääomamarkkinaunionista teki EU:n komission puheenjohtaja viime heinäkuussa. Komissio julkisti keskiviikkona 18. helmikuuta aiheesta vihreän kirjan eli keskustelunavauksen. Tavoitteena on luoda hyvin säännelty ja yhtenäinen EU:n pääomamarkkinaunioni vuoteen 2019 mennessä.

EU:n komissio haluaa monipuolistaa eurooppalaisia rahoitusmarkkinoita. Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on

  • kohdentaa pääomia tuottaviin kohteisiin nykyistä paremmin ja tehokkaammin
  • pienentää liiketoiminnan kustannuksia
  • nopeuttaa talouskasvua.

Sääntelyesteet vähenisivät

Suomi pitää komission tavoitteita kunnianhimoisina. Pääomamarkkinaunioni vähentäisi nykyisiä sääntelyesteitä valtioiden välillä. Sen luominen on kokonaisuutena pitkän aikavälin hanke, joka koostuu useista toimista eri politiikka-aloilla.

Suomen kannalta keskeisinä tavoitteina on

  • edistää yhtiöiden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, oman pääoman hankintaa ja listautumista
  • parantaa rahoituksen saatavuutta rajojen yli
  • monipuolistaa pankkikeskeisiä pääomamarkkinoita.

Yhteys talous- ja rahaliiton toimivuuteen

Nykyistä monipuolisempi rahoituksenvälitysjärjestelmä vähentäisi lisäksi osaltaan kansallisen pankkisektorin vakauden ja julkisen talouden kestävyyden välistä riippuvuutta, joka on ollut merkittävä syy viimeaikaisten finanssi- ja velkakriisien kärjistymiseen. Pääomamarkkinaunionilla on siten suora yhteys myös talous- ja rahaliiton toimivuuteen.

Suomi muodostaa yksityiskohtaisen kantansa pääomamarkkinaunioniin kevään aikana. Tämä tapahtuu yhteistyössä eri ministeriöiden kesken ja eduskuntaa kuullen.

Komission tavoitteena on tuoda toimintasuunnitelma uudistuksesta EU:n neuvostoon viimeistään ensi syksynä. Suunnitelma tulee sisältämään tarkastelun siitä, miten pääomamarkkinoita nykyisin säännellään.

style="line-height: 1.6em; font-size: 12px;">EU:n komission tiedote

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, puh. 02955 30215, ilkka.harju@vm.f