Uutinen 27.2.2015

EU pähkäilee lentomatkustajien oikeuksien kimpussa

EU:ssa neuvotellaan parhaillaan yli kymmenen vuotta vanhan lentomatkustajan oikeudet määrittävän lainsäädännön uudistamisesta. Viimeistään vuoden 2010 Islannin tuhkapilvikriisi paljasti lainsäädännön puutteet, mutta kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei ole helppo löytää.

Hannu Laurikainen vastaa EU-edustustossa muun muassa lentoliikenteeseen liittyvistä kysymyksistä
Hannu Laurikainen vastaa EU-edustustossa muun muassa lentoliikenteeseen liittyvistä kysymyksistä

Lentomatkustamiseen liittyvät korvaukset ovat olleet esillä useammassa uutisessa kuluneiden viikkojen aikana. Uutisissa on kerrottu tyytymättömistä matkustajista, jotka ovat lähteneet selvittämään oikeuksiaan kuluttajaviranomaisten kautta. Toisaalta on uutisoitu matkustajista, jotka ovat yllättyneet positiivisesti maksetun korvauksen määrästä. Lentomatkustajalla on EU-asetuksen mukaan tietyin edellytyksin oikeus vakiokorvauksiin lennon myöhästyessä, peruuntuessa tai ns. ylibuukkaustilanteessa.

Kuluttajien valveutuneisuuden kasvu näkyy myös Euroopan tasolla. EU:n jäsenmaiden kuluttajaviranomaisten pöydille on kertynyt riitaisia tapauksia pinoiksi asti. Kymmeniä asetuksen tulkintaa koskevia tapauksia on päätynyt EU tuomioistuimeen asti.

Jäljet johtavat sylttytehtaalle. EU:ssa ollaan hyvin tietoisia 10 vuotta palvelleen lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen harmaista alueista. Suurelle yleisölle lentomatkustamisen kuluttajansuojakysymykset tulivat tietoon viimeistään vuoden 2010 Islannin tuhkapilvikriisin aikana, jolloin valtaosa EU:n ilmatilasta jouduttiin sulkemaan useiden päivien ajaksi. Lentojen peruutukset johtivat matkustajien tekemien valitusten rähähdysmäiseen kasvuun. Tuhkapilven aiheuttama ilmatilan sulkeminen oli kuitenkin selvästi tilanne, johon lentoyhtiöt eivät voineet itse vaikuttaa. Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen matkustajilla ei tuolloin ollut oikeutta asetuksen mukaisiin vakiokorvauksiin.

Tuhkapilven hälvettyä EU:n päättäjille alkoi valjeta lainsäädännössä olevat puutteet.

Ensinnäkin asetuksessa todetaan, että lentoyhtiö välttyy korvausvastuulta, mikäli lennon myöhästyminen tai peruutus johtuu poikkeuksellisista olosuhteista. Näitä poikkeuksellisia olosuhteita ei ole kuitenkaan tarkemmin määritelty. Toiseksi lentoyhtiöt ovat kokeneet epäselvissä tilanteissa korvausvaatimukset taloudellisesti kohtuuttomiksi. Esimerkiksi rajoitukseton huolenpitovastuu saattaa aiheuttaa huomattavan lisälaskun jos matkustajien majoituskustannuksista tulee huolehtia. Toisaalta itse vakiokorvaustaulukko on katsottu kohtuuttomaksi, sillä rahallisen korvauksen joutuu maksamaan jo kolmen tunnin viivästymisen jälkeen. Lentokoneen korjaaminen tuossa ajassa voi olla mahdotonta, mikäli kyseisellä lentoasemalla ei ole tarvittavaa varaosaa saatavilla. Oma lukunsa ovat lentomatkat, joissa on välilaskuja. Ne tuovat kirjaimellisesti lisää mutkia matkaan; ensimmäisen lennon pieni myöhästyminen saattaa johtaa pitkäänkin viivästymiseen lopullisessa määränpäässä.

Muun muassa edellä mainittuihin tapauksiin on etsitty ratkaisuja EU:n jäsenmaiden kesken keväästä 2013 lähtien. Nyt jo lähes kaksi vuotta kestäneiden neuvotteluiden aikana on käynyt selväksi, miksi asetusta ei 10 vuotta sitten saatu niin sanotusti kerralla kuntoon. Asetuksesta löydetyt valuviat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin on lähes mahdotonta löytää eri osapuolia tyydyttäviä ratkaisuita. Esimerkiksi poikkeuksellisia olosuhteita ei voi mitenkään kattavasti ja selkeästi määritellä. Ja kun aika on rahaa, niinkin yksinkertaiselta tuntuva asia kuin ”lento” voi olla yllättävän hankala määrittää. Onko esimerkiksi koneessa lentokentällä odottaminen jo osa lentoa? Entä onko lento perillä kun renkaat koskettavat maata vai esimerkiksi vasta kun matkustaja astuu koneesta ulos? 

Johonkin ne rajat pitää lopulta vetää ja EU:lta odotetaan asiassa suunnannäyttäjän roolia, poliittista johtajuutta. Sääntöjen selkeyttämiseksi tarvitaan kompromissi ja vastaan on tultava niin tiukassa globaalissa kilpailutilanteessa olevien eurooppalaisten lentoyhtiöiden kuin hyvään tottuneen eurooppalaisen kuluttajankin. Aika näyttää kykeneekö EU lunastamaan sille asetetut odotukset.

Hannu Laurikainen 

Kirjoittaja on erityisasiantuntija, joka vastaa muun muassa lentoliikenteeseen liittyvistä kysymyksistä

Ps. Kirjoittaja haluaa huomauttaa, että lentomatkustajan oikeuksissa on toki kyse paljon muustakin kuin korvauksista. Niihin on suositeltavaa myös perehtyä. Lainsäädäntöuudistuksella tullaan selkeyttämään myös esimerkiksi maksutta kuljetettavien käsimatkatavaroiden määrää, kirjoitusvirheen korjaamista lentolippuun, lentokoneessa odottamiseen liittyviä tilanteita, matkustajien informoinnin parantamista ja niin edelleen. 

Pps. Kirjoittaja haluaa myös muistuttaa, että valitettavasti nesterajoitukset eivät ole matkustajanoikeuskysymys, vaan kuuluvat ilmailun turvallisuutta koskevien määräysten piiriin.