Uutinen 10.3.2015

Haluatko EU-virkamieheksi?

Kuva: Euroopan komissio

Euroopan unionissa työskentelee yli 40 000 ihmistä, joista noin 1000 on suomalaisia. Vakituiseksi EU-virkamieheksi voi päästä vain läpäisemällä rekrytointikilpailun. Kilpailuja järjestetään pääasiassa kerran vuodessa ja niiden järjestämisestä vastaa Euroopan henkilöstövalintatoimisto EPSO.

Rekrytointikilpailuiden kautta EU-virkamieheksi

EU:n pysyvien virkamiesten työtehtävät jakautuvat pääasiassa hallintovirkamiesten, kääntäjien sekä hallintoavustajien toimiin. Lisäksi tarpeen mukaan järjestetään kohdennettuja kilpailuja eri alojen erityisasiantuntijoille.

Keskitetyssä rekrytoinnissa ei ole maakohtaisia kiintiöitä. Kilpailutusten ideana on, että parhaat hakijat seuloutuvat joukosta.

Suomalaiset menestyneet rekrytointikilpailuissa melko hyvin

Kilpailut kaksivaiheisia

Virkamieskilpailut ovat pääsääntöisesti kaksivaiheisia. Ensimmäisen vaiheen muodostaa omalla äidinkielellä tehtävä tietokonetesti, jossa mitataan hakijoiden kielellistä, numeerista sekä abstraktia päättelykykyä. Tarkoituksena on siis tässä vaiheessa testata hakijoiden soveltuvuutta, ei niinkään EU-tietoutta.

Ensimmäisen vaiheen läpäisseet hakijat kutsutaan Brysseliin arviointikeskusvaiheeseen. Toisessa vaiheessa kilpailutehtävinä voivat olla esimerkiksi suullinen esitys, strukturoitu haastattelu, ryhmätyötehtävä sekä aineistokoe. Kilpailun läpäisseet hakijat pääsevät niin sanotuille varallaololistoille, joista on mahdollista rekrytoitua eri EU-toimielimien palvelukseen.  

Varallaololistoille päässeiden hakijoiden kannattaa olla yhteydessä Suomen pysyvän EU-edustuston rekrytoinneista vastaavaan virkamieheen. 

Valmistautuminen rekrytointikilpailuihin

Avoinna olevista rekrytointikilpailuista ilmoitetaan EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO:n verkkosivuilla. Sivuilla voi tehdä itsearviointitestejä omasta soveltuvuudesta ennen varsinaisen hakemuksen lähettämistä sekä tutustua vanhoihin kilpailukysymyksiin.

Kuva: Euroopan komissio
EPSO-kokeet. Kuva: Euroopan komissio
Kilpailun ensimmäisen kierroksen läpäisseet kutsutaan Brysseliin arviointikeskusvaiheeseen.

Myös muita uraväyliä

Väylä EU-uralle saattaa aueta myös muualta kuin rekrytointikilpailutuksen kautta. Vakituisten virkamiesten lisäksi EU palkkaa tarpeen mukaan määräaikaisia työntekijöitä. EU:ssa työskentelee myös kansallisia asiantuntijoita, joiden lähettämistä Suomessa koordinoi valtioneuvoston kanslia. Euroopan parlamentin jäsenet    (MEPit) valitsevat itse avustavan henkilökuntansa.

Lisäksi monet Brysselissä toimivat etujärjestöt sekä EU-instituutiot tarjoavat harjoittelumahdollisuuksia esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille.

EU-uralähettiläs apuna

Helsingin yliopistossa toimii tällä hetkellä Suomen ainut EU-uralähettiläs, Kaisa Hyry. EU-uralähettilästoiminta on EPSO:n alainen luottamustehtävä ja EU-urista kiinnostuneiden opiskelijoiden palvelu. Uralähettiläs antaa kiinnostuneille opiskelijoille yksilöllistä ohjausta, osallistuu erilaisiin uratapahtumiin, käy pitämässä esitelmiä ja toimii yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston kanslia: Työskentely Euroopan unionissa.

Eurooppatiedotuksen Haluatko EU-virkamieheksi  -julkaisu.