Uutinen 31.3.2015

Euroopan parlamentti vahvasti mukana TTIP-neuvotteluissa

Kuva: Euroopan parlamentti

Parhaillaan käydään neuvotteluja EU:n ja USA:n välisestä transatlanttisesta kauppa-ja investointisopimuksesta (TTIP). Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli sopimuksen voimaan saattamisessa; sopimus ei voi tulla voimaan ilman parlamentin hyväksyntää.

Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentin vaikutusvalta kansainvälisistä sopimuksista EU:ssa päätettäessä kasvoin. Parlamentilla on oikeus tulla informoiduksi sopimusneuvottelujen kulusta oikea-aikaisesti menettelyn kaikissa vaiheissa sekä hyväksyä tai hylätä valmis sopimus.

Valiokunnat käsittelevät

Parlamentin eri valiokunnat keskustelevat jatkuvasti komission kanssa neuvotteluprosessin eri vaiheissa. Kansainvälisen kaupan valiokunta eli niin sanottu INTA on tässä toimivaltainen valiokunta, mutta sen lisäksi 14 muuta valiokuntaa antaa lausuntoja neuvotteluiden eri osa-alueista.

Kuva: Euroopan parlamentti
Liisa Jaakonsaari. Kuva: Euroopan parlamentti
Liisa Jaakonsaaren mukaan parlamentin enemmistö voi tulla TTIP-sopimuksen taakse, mikäli mm. ehdotettua välimiesoikeusmenettelyä ei oteta mukaan sopimukseen.

Euroopan parlamentti voi hyväksyä erilaisia suosituksia komissiolle valiokunnan tekemän mietinnön pohjalta. Tämä vaihe on juuri nyt menossa. Kansainvälisen kaupan valiokunnan mietintöluonnos neuvotteluista annettiin helmikuussa. Määräaika muutosehdotuksille umpeutui viime viikolla. Muutosehdotuksia luonnokseen tuli yhteensä noin 2000.

Valiokunta äänestää muutetusta mietinnöstä huhtikuun puolivälissä. Tällä tietoa koko parlamentti  äänestää mietinnöstä  toukokuun Euroopan parlamentin täysistunnossa 18.-21.5.

Lopullisessa äänestyksessä valmiista sopimuksesta äänestetään vain joko hyväksynnästä tai hylkäämisestä. Silloin ei enää tehdä muutosehdotuksia.

EU:n ja USA:n tavoitteena on saada sopimus valmiiksi vielä tämän vuoden aikana.

Mitä todennäköisimmin sopimuksesta tulee niin sanottu sekasopimus, joka pitää myös ratifioida eli hyväksyä myös jäsenmaissa. Tällöin myös Suomen uusi tuleva eduskunta käsittelee sopimusta.

ISDS puhututtaa myös parlamentissa

Erityisesti keskustelua ovat herättäneet riitojenratkaisumenettely eli niin sanottu ISDS.

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston tilaisuudessa 27.3. puhuneet mepit Liisa Jaakonsaari (S&D) ja Heidi Hautala (Vihreät) kertoivat ryhmiensä vastustavan mahdollista riitojenratkaisumenettelyä välimiesoikeudessa.  Molemmat ryhmät äänestävät sopimusta vastaan, mikäli menettely sisällytettäisiin tulevaan sopimukseen.

– Välimiesmenettely ei kuulu eurooppalaiseen oikeusjärjestelmään. Myös EU-tuomioistuin voi selvittää asian, Heidi Hautala sanoi. Hautala on ollut käsittelemässä mietintöä oikeusasioiden valiokunnassa.

Kuva: Europan parlamentti
Heidi Hautala. Kuva: Euroopan parlamentti
Heidi Hautala pitää tärkeänä, että tulevassa vapaakauppasopimuksessa määritellään tarkasti ne alat, joita säädösyhteistyö koskee.

Hautalan mukaan nyt on katsottava tarkkaan, että sopimus on oikeudellisesti kestävä. Tulevasta sopimuksesta voi tulla malli muille monenkeskisille vapaakauppasopimuksille.

Avoimuus 

Neuvoteltava sopimus on kunnianhimoisempi kuin tavalliset vapaakauppasopimukset. Mukana on nyt esimerkiksi sektorikohtaista sääntelyä. 

Mepit Hautala ja Jaakonsaari korostavat molemmat parlamentin roolin tärkeyttä neuvotteluprosessissa. Rooli on merkittävä paitsi avoimuuden myös kansanvaltaisuuden kannalta.

Myös kansalaisyhteiskunnan vaatimuksia on kuultu. Vaikka avoimuuden osalta Hautalan ja Jaakonsaaren mukaan on vielä parannettavaa ovat meneillään olevat sopimusneuvottelut silti historiallisesti  avoimimmat kauppasopimusneuvottelut koskaan.

Kauppakomissaari Cecilia Malmström on korostanut avoimuuden tärkeyttä. Komissio on järjestänyt asiasta kuulemisia ja neuvotteluasiakirjoja voi lukea komission verkkosivuilla.

Molemmat keskustelutilaisuuteen osallistuneet mepit olivat sitä mieltä, että kaiken kaikkiaan kaupan vapauttaminen ei ole mörkö. Suomelle on päinvastoin siitä paljon etua. Mutta ehdoista on oltava tarkkana, sillä nyt luodaan pelisäännöt myös tulevaisuuden globaaleille vapaakauppasopimuksille.  Siksi on tärkeää, että Eurooppa on mukana sääntöjä luomassa.

Lue lisää: 

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" /> EP:n kansainvälisen kaupan valiokunnan mietintöluonnos TTIP-neuvotteluista