Uutinen 16.4.2015

Kansalaisjärjestöt avainasemassa EU-viestinnässä

Kuva: Eurooppatiedotus
Kansalaisjärjestötapaaminen 14.4.2015

Eurooppatiedotus järjesti EU-tiedotustukea saaneille kansalaisjärjestöille sidosryhmätapaamisen tiistaina 14.4. Tapaamiseen osallistui edustajia noin 20 järjestöstä.

Eurooppatiedotuksen myöntämien valtionavustusten tarkoituksena on EU-tietouden lisääminen sekä EU:hun ja Suomen EU-politiikkaan liittyvän kansalaiskeskustelun edistäminen. Eurooppatiedotuksen yksikönpäällikön Riitta Swanin mukaan kansalaisjärjestöt ovat avainasemassa EU-viestinnässä.

Monipuolisia hankkeita

Eurooppatiedotuksen jakamaa valtionapua ei ole korvamerkitty tietynlaisiin projekteihin, vaan järjestöt ovat hakuvaiheessa esittäneet omia hanke-ehdotuksiaan. EU-tiedotustukea hyödynnetään vuonna 2015 hyvin erilaisten tapahtumien ja palveluiden toteutukseen. Muutamat järjestöt kertoivat esimerkkejä suunnitelmistaan ja jo aiemmin tiedotustuella toteutetuista tiedotushankkeista.

  • Eurooppanuoret järjestävät kuluvana vuonna kouluvierailuja, meppikahvi-tilaisuuksia sekä Suomi 20 vuotta EU:ssa -aiheisia seminaareja.
  • Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry hyödyntää EU-tiedotustukea sähköisessä viestinnässään ja EU:n globaaleja suhteita koskevissa infograafeissaan.
  • Varsinais-Suomen Viro- keskus ry on tiedottanut ja tukenut Suomessa asuvien EU-kansalaisten, lähinnä virolaisten, mahdollisuuksia käyttää äänioikeuttaan eurovaaleissa sekä kansallisissa parlamenttivaaleissa.
  • Kansan Radioliitto ry puolestaan toteuttaa tiedotustuen avulla laajalle yleisölle suunnattuja radio-ohjelmia.

Lisää yhteistyötä

Kuva: Eurooppatiedotus
Kansalaisjärjestötapaaminen(2)
Lähetystöneuvos Matti Nissinen kertoi järjestöjen edustajille ulkoministeriön tavoitteista osana Suomen EU-politiikkaa.

Eurooppatiedotuksen ja EU-tiedotustukea saaneiden kansalaisjärjestöjen välille on toivottu tiiviimpää yhteydenpitoa ja myös yhteisiä hankkeita.  Niinpä Eurooppatiedotus tarjoaa tiedotustukea saaville järjestöille jatkossa mahdollisuuden viestiä omista tapahtumistaan ja tilaisuuksistaan myös Eurooppatiedotuksen verkkosivujen ja muiden tiedotuskanavien välityksellä. Näin järjestöt saisivat omille hankkeilleen laajempaa näkyvyyttä.

Vuonna 2015 EU-tiedotusavustusta saaneilla järjestöillä on raportointivelvoite valtionapurahojen käytöstä maaliskuun 2016 loppuun mennessä.

EU-tiedotusavustusten seuraava haku aukenee marras-joulukuussa 2015.