Uutinen 24.4.2015

EU-maiden yhteistyö konsuliavun antamisessa selkeytyy

EU:n konsuliapudirektiivi on hyväksytty. Direktiivin tarkoitus on selkeyttää Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteistyötä konsulisuojelun antamiseksi EU-kansalaiselle ja hänen perheenjäsenilleen EU:n ulkopuolisissa maissa, joissa heidän kotimaallaan ei ole edustustoa.

Suomen kansalaisella on oikeus saada toisen EU-jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta suojelua sellaisen kolmannen maan alueella, jossa Suomella ei ole omaa suurlähetystöä. Muiden EU-maiden edustustoilla on velvollisuus avustaa Suomen kansalaisia kuten oman maan kansalaisia.

Avustaminen käsittää tilanteet, joissa jäsenvaltiot kansallisen lainsäädäntönsä pohjalta antavat suojelua omille kansalaisilleen. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi pidätys tai vangitseminen, vakava onnettomuus, vakava sairaus ja kuolema sekä hädänalaiseen asemaan joutuneiden avustaminen ja kotiuttaminen sekä tilapäisten matkustusasiakirjojen myöntäminen.

Kolmansissa maissa edustettuina olevat jäsenvaltiot voivat sopia keskenään vastuiden jakamisesta avustamis- ja kriisitilanteissa.  Avustettavan kotimaata on konsultoitava ennen avun antamista. Avustettava voidaan tarvittaessa ohjata kääntymään toisen EU-jäsenmaan edustuston puoleen. 

Direktiivillä varmistetaan konsuliavun antamisesta aiheutuvien kustannusten jakaminen ja takaisinperiminen. 

Euroopan komission lehdistötiedote ja direktiivin teksti:

Lisätietoja: konsuliasioiden yksikön päällikkö Teemu Turunen, p. 0295 351063, etunimi.sukunimi@formin.fi