Uutinen 1.6.2015

EU:n perintöasetuksen soveltaminen alkaa

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa 17.8.2015. Asetus yhtenäistää sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenvaltioon. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta.

Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on.

Jos siis esimerkiksi Suomen kansalaisella oli kuollessaan asuinpaikka Espanjassa, hänen perintöönsä sovelletaan Espanjan lakia. Henkilö voi kuitenkin testamentissaan määrätä, että hänen perintöönsä sovelletaan Suomen lakia. Perintöasioihin liittyvien neuvojen saamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen lakimieheen.

Käyttöön otetaan ns. eurooppalainen perintötodistus, jota perillinen voi käyttää esimerkiksi saadakseen perimänsä omaisuuden omiin nimiinsä toisessa valtiossa. Todistusta voi hakea vasta perittävän kuoleman jälkeen.