Uutinen 10.6.2015

EU:n Itämeri-strategia uudistuu

Suomelle EU:n itämeri-strategia on oleellinen väline alueellisen yhteistyön lisäämiseksi ja yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Erityisesti ympäristön tilan parantaminen on tärkeä tavoite Suomelle ja suomalaisille, Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka painotti Turussa kesäkuun alussa järjestetyssä kansallisessa Itämeri-toimijoiden tapaamisessa.

Kuva: Juhana Tuomola
Itämeri. Kuva: Juhana Tuomola

EU hyväksyi Itämeren alueelle erillisen strategian vuonna 2009. Kyseessä oli ensimmäinen niin sanottu makroalueen strategia koko EU:ssa. Itämeri-strategialla syvennetään ja koordinoidaan tehokkaammin Itämeren alueen maiden yhteistyötä. Mukana ovat EU:n jäsenvaltiot, mutta yhteistyötä haetaan myös naapurimaiden Venäjän, Norjan, Valko-Venäjän ja Islannin kanssa.

Suomessa EU:n Itämeri-strategian koordinaatiosta vastaa ulkoasiainministeriö ja Suomen kansallisena koordinaattorina toimii Itämeri-suurlähettiläs. Lisäksi Suomella on koordinaatiovastuu useasta strategian politiikka-alasta ja horisontaalisesta toimesta.

Uudistuksessa keskityttiin olennaiseen

Sittemmin itse strategiaa on uudistettu 2012 ja sen toimintasuunnitelmaa on päivitetty jo pariin otteeseen, viimeksi 2013 alussa.

– Huomattiin,  että toimintasuunnitelman sisältöä oli tarve uudistaa jo nyt. Päätavoitteet ovat samat, mutta päivitystyössä  painopisteitä  on rajattu ja niissä keskitytään alueen kannalta olennaisiin asioihin, Tikka painotti.

– Esimerkiksi energia- ja liikenneasiat eivät oikein olleet löytäneet aiemmassa suunnitelmassa paikkaansa. Nyt ne on kytketty tiiviimmin alojen EU-politiikkaan kuten energialinjauksiin ja TEN-T liikenneväylien täydentämiseen.

– Oli myös tarpeen entistäkin enemmän painottaa jäsenvaltioiden poliittista omistajuutta ja sitoutumista EU:n yhteiseen Itämeri-strategiaan.

Paavo Myllymäki ja Erja Tikka. Kuva: Juhana Tuomola
MTK Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki toivoo tulevaisuudessa tiiviimpää yhteistyötä Itämeren alueella mm. Puolan suuntaan. Kuvassa myös Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka.

Suomen ykköstavoitteena Itämeren tilan parantaminen 

– Strategian uudistustyössä Suomi sai monia tavoitteitaan hyvin mukaan, suurlähettiläs Tikka iloitsi.

EU-ministerivaliokunta hyväksyi Suomen painopisteet EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelman päivitykselle joulukuussa 2014. Niihin kuuluvat muun muassa meren ravinnepäästöjen vähentäminen, meriturvallisuuden edistäminen ja kestävä maa- ja metsätalous.

Muita Suomelle tärkeitä tavoitteita EU:n tiivistyvässä Itämeri-yhteistyössä ovat liikenne- ja energiayhteistyö, matkailu- ja koulutusyhteistyö, Itämeren alueen nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja terveysalan yhteistyö.

– Suomelle tärkeää on myös monitasohallinto eli että niin kunnat, maakunnat kuin korkeakoulut ja järjestötkin olisivat mukana Itämeren alueen yhteistyössä ja meren tilan kohentamisessa.

Kuva: Juhana Tuomola
Uusi Itämeri_esite.
Ulkoministeriön ja Centrum Balticum –säätiön uusi esite kertoo EU:n Itämeri-strategian tavoitteista ja mahdollisuuksista selkokielellä. Julkaisuun voi tutustua verkossa ja sen voi tilata maksutta Centrum Balticum -säätiöstä.

EU:n Itämeri-strategia mahdollisuus koko maalle 

Tällä EU:n ohjelmakaudella vuosina 2014–2020 Suomeen ohjautuu EU:n budjetista vähemmän varoja esimerkiksi aluekehitykseen kuin aiemmin. Vanhojen ja tuttujen EU-ohjelmien ohella monissa Suomen maakunnissa tutkaillaankin nyt entistä ahkerammin muita EU:n tarjoamia rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia.

– Jotta osaisimme hyödyntää Itämeri-strategian tarjoamia mahdollisuuksia, tarvitaan siihen parempaa osaamista hanketyössä ja rahoitusohjelmien osalta, suurlähettiläs Tikka pohti.

– Ensi vuonna onkin käynnistymässä erityinen koulutushanke, joka on suunnattu paitsi Itämeri-strategian asiantuntijatahoille myös tavallisille hanketoimijoille. Koulutusohjelmasta vastaa ruotsissa toimiva Svenska Institutet.

– Haluan vielä muistuttaa, että EU:n Itämeri-strategia tarjoaa mahdollisuuden yhteistyölle Lappia ja Itä-Suomea myöten. Se ei ole vain rannikkomaakuntien asia. 

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" /> Itämeri-strategiaesite: Euroopan unionin Itämeren alueen strategia – Työkaluja parempaan yhteistyöhön (pdf)