Uutinen 23.6.2015

EU päätti sotilasoperaation käynnistämisestä Välimerellä

EU:n ulkoministerit päättivät kokouksessaan Luxemburgissa käynnistää sotilasoperaation Välimerellä operoivia ihmissalakuljettajia vastaan. Operaatio on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla EU pyrkii vastaamaan Välimeren yli Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen haasteisiin.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini painotti Luxemburgissa, että operaatiolla EU toimii ihmisten hädästä hyötyviä salakuljettajia vastaan.

EUNAVFOR MED -operaation ensimmäinen vaihe keskittyy ihmissalakuljettajaverkostojen tarkkailuun ja niiden toiminnan arviointiin. Toisessa vaiheessa etsittäisiin ja mahdollisesti otettaisiin haltuun salakuljettajien käyttämiä aluksia. Kolmanteen vaiheeseen kuuluisi alusten käyttötarkoituksen kelvottomaksi tekeminen ja ihmissalakuljettajien pidättäminen. Operaatioon osallistuvat alukset toteuttavat tarvittaessa myös meripelastustoimia ihmishenkien pelastamiseksi.

Operaation toisen ja kolmannen vaiheen käynnistäminen edellyttävät YK:n turvallisuusneuvoston tai Libyan hallituksen hyväksyntää.

Korkea edustaja Mogherini muistutti, että sotilasoperaatio on osa suurempaa kokonaisuutta, jolla EU pyrkii yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa estämään ihmishenkien menetyksen Välimerellä, hajottamaan salakuljettajien verkostoja sekä puuttumaan muuttoliikkeen taustalla oleviin syihin.

EU painottaa myös kehitysyhteistyön ja kriisinhallinnan roolia vastauksessa muuttoliikkeeseen. Lisäksi unioni tekee työtä lähtö- ja kauttakulkumaissa lähtöpaineiden vähentämiseksi ja esimerkiksi rajavalvontakapasiteetin vahvistamiseksi. Myös turvapaikkapolitiikka ja niiden turvapaikanhakijoiden palauttaminen, jotka eivät ole oikeutettuja kansainväliseen suojeluun ovat osa kokonaisuutta, jolla EU hakee helpotusta Välimeren tilanteeseen.

Ulkoministerit päättivät EUNAVFOR MED -operaation perustamisesta toukokuussa. Operaation tavoitteena on ihmissalakuljetus- ja ihmiskauppaverkostojen liiketoimintamallin häiritseminen sekä laittoman maahanmuuton vähentäminen. Suomi tukee operaatiota ja tutkii parhaillaan mahdollisuuksia osallistua sen toteuttamiseen.

Lisätietoja:

Video: EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherinin lausunto (EN)