Uutinen 8.7.2015

Ça commence ! Luxemburgin puheenjohtajuuskausi alkaa

Kolumni
Kolumni
Luxemburgin puheenjohtajuuskausi alkaa

<br/>Mari Ahmed ja Teemu Sepponen vastaavat EU-edustustossa Coreper-koordinoinnista

Mari Ahmed ja Teemu Sepponen vastaavat EU-edustustossa Coreper-koordinoinnista

Heinäkuun helteiden alkaessa neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Euroopan integraation alkuperäisen kuusikon lilliputtimaalle Luxemburgille.

Kaikki ovat huomanneet muutoksen ainakin siinä, että ranska on tehnyt väliaikaisen paluun tosiasiallisena työkielenä. Siitäkin on voitu jo iloita, että valtion rahat eivät ole menneet hukkaan kielikoulutuksessa.

Helteiden lisäksi neuvoston kapulanvaihto osuu tunnelmiltaankin kuumaan aikaan Euroopassa. Sekä sisäisiä että ulkoisia haasteita on kasautunut siinä määrin, että vain akuuteimpien parissa on viime päivinä ehditty kääriä hihoja.

Kreikan velkakriisi on kärjistynyt uudelleen. Asiaa on puitu päämiestasolla ja valtiovarainministeritasolla euromaiden kesken, sekä tietysti Kreikan ja instituutioiden välillä. Kreikan hallituksen tekemien valintojen myötä maassa ollaan päätymässä sunnuntaina kansanäänestykseen hyvin sekavissa tunnelmissa.

Välimeren taakka jakamatta

Eurooppaan myös kohdistuu alati kasvava muuttoliikkeen paine, joka pahimmillaan näkyy epätoivoisten pohjoisrannalle pyrkijöiden hukkumisina Välimerellä. Eurooppa-neuvostossa on löydetty yhteisiä linjoja tilanteeseen puuttumiseksi, mutta jäsenmaiden välillä on ollut katkeria erimielisyyksiä taakanjaosta.

Puheenjohtajamaalla on oma tärkeä roolinsa unionin yhtenäisyyden ja toimintakyvyn edistämisessä, muiden toimijoiden kuten Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja jäsenten, korkean edustajan sekä euroryhmän puheenjohtajan ohella.

Heinäkuussa suurin tiedossa oleva haaste puheenjohtajamaalle on toteuttaa kesäkuun Eurooppa-neuvoston tehtävänanto ns. sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta. Luxemburgin on löydettävä ratkaisu 40 000:n EU:n ulkopuolelta Italiaan ja Kreikkaan jo aikaisemmin saapuneen, kansainvälisen suojelun tarpeessa olevan henkilön jakamiseksi jäsenmaiden kesken unionin sisällä. Jäsenmaiden kesken on myös jaettava 20 000 EU:n ulkopuolelta tulevaa pakolaista.

EMU tienhaarassa

Kreikkaan ja euroalueeseen liittyvät tapahtumat sekä reaalitalouden tilanne vaikuttavat työhön myös puheenjohtajamaan vetämissä neuvostoissa. Jo ennakoidusti Luxemburgin kaudella esillä ovat mm. raportti EMU:n kehittämisestä ja pääomamarkkinaunionin suunnittelu. Vaikeudet Kreikan kanssa voivat luoda poliittista tahtoa lujittaa ja edelleen kehittää EMU:a.

Monissa neuvoston kokoonpanoissa saadaan heinäkuussa jo hieman hengähtää, ja ministerit kokoontuvat maatalousneuvostoa lukuun ottamatta lähinnä epävirallisiin kokouksiin, joissa ei tehdä päätöksiä lainsäädännöstä. Latvian tehokkaan ensimmäisen puheenjohtajuuskauden jälkeen Luxemburgillekin jäi edelleen pöydälle edellisen komission antamia lainsäädäntöehdotuksia, joista neuvottelut parlamentin kanssa ovat auki tai vasta alkamassa. Aikamoinen sekoitus asioita Luxemburgilla on kahlattavanaan, mutta voimme luottaa lilliputtimaan kokemukseen ja kykyyn saattaa neuvottelut päätökseen – onhan puheenjohtajuus jo maan kahdestoista.

Uusien aloitteiden osalta mielenkiinto kohdistuu etenkin energiaunionia sekä ilmastoasioita koskeviin komission esityksiin. Energiaunionista komissio antoi laajan strategian keväällä 2015 ja ensimmäisiä lainsäädäntöesityksiä odotetaan vielä ennen kesälaitumille karkaamista. Ilmastoaiheissa puolestaan huomio kiinnittyy erityisesti Pariisin ilmastokokouksen valmisteluihin sekä EU:n oman päästökauppasektorin uudistuksiin.

Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia annettiin myös keväällä. Luxemburg jatkaa Latvian työtä aiheen monipuolisessa tarkastelussa, vaikka konkreettiset lainsäädäntöehdotukset saataneen komissiolta vasta loppuvuodesta. Geoblokkaus, tekijänoikeudet ja muut kiinnostavat aiheet takaavat, että keskustelu pysyy kuumana vaikka heinäkuun helteet olisivat siinä vaiheessa jo hellittäneetkin.

Puheenjohtajuuskauden agenda näyttää siis täyttyvän yhtäältä akuuttien ja ajankohtaisten aiheiden hoitamisesta ja toisaalta pöydän putsaamiselta edeltäjien jäljiltä. EU-karavaani kulkee eteenpäin kohti syvempiä sisämarkkinoita ja muita integraation tavoitteita. Ohjaksissa oleva Luxemburg pitää suunnan vakaana – toivottavasti kaikki pysyvät kyydissä!

Teemu Sepponen
Antici eli Coreper II -sektorin koordinoiva virkamies

Mari Ahmed
Mertens eli Coreper I -sektorin koordinoiva virkamies