Uutinen 23.7.2015

EU: puheenjohtajamaa Luxembueg korostaa parempaa sääntelyä

Luxemburg aloitti EU-puheenjohtajamaana 1.7. teemanaan ”Unioni kansalaisia varten”.  Puolivuotisen puheenjohtajakautensa aikana Luxemburg haluaa tuoda esiin kansalaisten ja yritysten näkökulmaa EU-kysymyksissä. Alkanut  puheenjohtajakausi on järjestyksessään jo Luxemburgin kahdestoista.

Kuva: EU:n neuvosto
Luxemburg, kuva EU:n neuvosto
Luxemburg toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana nyt kahdettatoista kertaa.

Paremman sääntelyn puolesta

Euroopan yhteinen etu sekä yhteistyö kumppaneiden ja instituutioiden kanssa on Luxemburgille tärkeää. Vientivetoinen puheenjohtajamaa onkin ilmoittanut tavoitteekseen, että kaikki EU-politiikat hyödyttäisivät aidosti sen kansalaisia.

Luxemburg pitää EU-toimielinten välistä niin sanottua paremman sääntelyn sopimusta erittäin tärkeänä ja panostaa sitä koskevien neuvotteluiden etenemiseen. Kun sopimusta saadaan päivitettyä komission ehdotusten pohjalta, toimielinten yhteistyö paranee ja helpottuu. Tällä on tarkoitus parantaa lainsäädäntötyön laatua ja huomioida kansalaisten edut ja tarpeet paremmin.

Luxemburg on linjannut puheenjohtajakautensa seitsemäksi prioriteetiksi

  • Investointien lisääminen kasvun ja työpaikkojen luomiseksi
  • EU:n sosiaalisen ulottuvuuden syventäminen
  • Muuttoliiketilanteen hallinta
  • Yhteismarkkinoiden toiminnan piristäminen keskittymällä digitaalisuuteen
  • Euroopan kilpailukyvyn edistäminen globaaleissa ja läpinäkyvissä puitteissa
  • Kestävä kehitys
  • Euroopan unionin profiilin kohottaminen maailmannäyttämöllä.
Kuva: EU:n neuvosto
Donald Tusk ja Xavier Bettel, kuva EU:n neuvosto
Eurooppa neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk (vas.) ja Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel.

Kolmen maan tiivis yhteistyö

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenvaltioiden kesken puolen vuoden välein. Puolivuotiskauden aikana puheenjohtajavaltio toimii puheenjohtajana neuvostossa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa.

Puheenjohtajana peräkkäin toimivat jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen maan ryhmissä. Järjestelmä otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella vuonna 2009.

Puheenjohtajakolmikko asettaa pitkän aikavälin tavoitteet ja laatii yhteisen ohjelman. Siinä luetellaan pääaiheet, joita neuvosto 18 kuukauden aikana käsittelee. Tällä hetkellä kolmikkoon kuuluvat Italia, Latvia ja Luxemburg.

Tämän ohjelman pohjalta kukin kolmesta maasta laatii oman yksityiskohtaisemman puolivuotisohjelmansa. 

Voit seurata Luxemburgin puheenjohtajuuskautta myös twitterissä