Uutinen 14.8.2015

EU hakee lisää kääntäjiä

Kiinnostaako kansainvälinen työura Euroopan unionin toimielimissä? EU:n rekrytointikilpailu suomen kielen kääntäjille on nyt auki. Mukaan voivat hakea kaikki vähintään kolmen vuoden korkeakoulututkinnon omaavat, joilla on täydellinen suomen kielen taito sekä kahden muun EU:n virallisen kielen perusteellinen kirjallinen osaaminen. Näistä yhden kielen on oltava englanti, saksa tai ranska. Korkeakoulututkinto voi olla miltä tahansa alalta.

Kuva: Tiina Räinä
EU-kääntäjät Kati Niemi, Jarkko Ahola ja Mikael Reiman kertoivat työstään Euroopan komission Suomen-edustuston järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä 13.8.
EU-kääntäjät Kati Niemi, Jarkko Ahola ja Mikael Reiman kertoivat työstään Euroopan komission Suomen-edustuston järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä 13.8.

EU rekrytoi avoimilla kilpailuilla

EU-rekrytoi virkamiehensä niin sanottujen avoimien kilpailujen kautta. Virkamieskilpailussa on useita eri vaiheita, joiden avulla hakijan pätevyyttä ja soveltuvuutta testataan. Ensimmäinen osa on tietokoneella suoritettava monivalintakoe, joka testaa hakijan kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä. Monivalintakoe toimii samalla hakijoiden esikarsintavaiheena.

Esikarsintavaiheen selvittäneet hakijat kutsutaan kilpailun seuraaviin vaiheisiin, joihin kuuluvat muun muassa käännöstestit sekä joko englanniksi, saksaksi tai ranskaksi suoritettava arviointikeskusvaihe.

Kilpailun päätyttyä Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO valitsee ennalta ilmoittamansa määrän lauraatteja, eli virkamiesehdokkaita. Virkamiesehdokkaat muodostavat niin sanotun varallaololistan, josta EU:n eri toimielimet rekrytoivat kääntäjiä tarpeidensa mukaan Brysseliin ja Luxemburgiin.

Töissä kääntäjänä

EU-kääntäminen on monipuolista osaamista vaativaa ja päivittäin vaihtuvaa työtä. ”Parasta kääntämisessä on sen älyllinen haastavuus”, kertoo vuodesta 1997 kääntäjänä toiminut Mikael Rehman.

Kääntäjien päätyö on tekstien kääntämistä ja tarkistamista. Euroopan komissiossa suomalaisten yleisimmin käännettävät työt ovat englannista suomeen käännettäviä tekstejä.

Kääntämisen lisäksi kääntäjät tarkistavat tekstien suomennoksia ja voivat toimia muun muassa osa-aika terminologeina. Komissio tarjoaa virkamiehilleen myös mahdollisuuden osallistua kielikoulutuksiin työn ohessa.

Kansainvälistä tunnelmaa

EU auttaa ulkomaille muuttavia virkamiehiään myös lasten päivähoidon ja koulutuksen järjestämisessä. Eurooppa-koulut tarjoavat virkamiesten lapsille mahdollisuuden käydä koulua omalla äidinkielellään ja hyvä työilmapiiri pitää huolen työssä viihtymisestä. Kansainvälinen tunnelma on EU-töissä taattua.

”Parasta kääntäjänä työskentelyssä on työkaverit. Kääntämisongelmia voi aina pohtia työkavereiden kanssa” kertoo Luxemburgissa työskentelevä Euroopan komission kääntäjä Kati Niemi.

EU:n rekrytointikilpailu kääntäjille jatkuu aina 1.9.2015 asti.

Hakulomake

Hakijoille avattu Facebook-ryhmä

Esimerkkejä edellisten kilpailujen testeistä, kohdassa ”Translators (AD)”