Uutinen 7.9.2015

Mepit samanmielisinä – Välimeren kriisi vaatii vastuun jakamista

”Välimeren tila ei ole ratkaistavissa yhdellä päätöksellä. Tulemme kamppailemaan ongelman kanssa seuraavat kymmenen vuotta” – Nils Torvalds

Kuvat: Olli Urpela, Sirpa Pietikäinen, European Union 2014 – EP
Mepit
Europarlamentaarikot vasemmalta oikealle: Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen ja Nils Torvalds.

Lisää resursseja ja nopeampaa toimintaa

Euroopan parlamentin syksyn ensimmäisessä täysistunnossa 8.-.10.9. käsitellään väliaikaisia toimia turvapaikanhakijoiden jakamiseksi.  Europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari (S&D/SDP), Sirpa Pietikäinen (EPP/Kok.) ja Nils Torvalds (ALDE/RKP) keskustelivat 4.9. Helsingissä Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston järjestämässä tilaisuudessa Välimeren pakolaiskriisistä. 

Kriisi on herättänyt erimielisyyttä ja tyytymättömyyttä EU:n sisällä. Torvalds totesi jäsenmaiden vierittävän vastuuta maalta toiselle. ”Tämä ei ole meidän ongelmamme, tämä on naapurin ongelma”- mentaliteetti on päässyt Torvaldsin mielestä liikaa valloilleen.

Jaakonsaari, Pietikäinen ja Torvalds toivoivat EU-jäsenmailta enemmän aloitekykyä sekä nopeita toimia pakolaisongelman ratkaisemiseksi. Pietikäinen totesi, että vastuun jakaminen jäsenmaiden välillä nopeuttaisi myös hakemusten käsittelyä.

Käytännön toimia ennen byrokratiaa

Pietikäisen mukaan EU:n pitäisi käyttää enemmän rahaa ja resursseja pakolaiskeskuksiin ja hakemusten käsittelyyn. Kaikki kolme europarlamentaarikkoa olivat yhtä mieltä siitä, että taakkaa pitäisi jakaa maiden kesken käsittelyn nopeuttamisen vuoksi. Myös EU:n komission turvallisten maiden listaa pidettiin olennaisena.

Kuva: Euroopan komissio
Migration EU
Jäsenmailta vaaditaan aikaisempaa enemmän yhteistyökykyä Välimeren pakolaisvirran purkamiseksi.

Torvaldsin mukaan ainoa mitä EU voi juuri nyt tehdä, on perustaa lisää leirejä pakolaisille. Jaakonsaari korosti, että pakolaiset pitää ottaa vastaan ja heidän ihmisoikeuksiaan tulee kunnioittaa. Jos Euroopan alueella tietoisesti rikotaan ihmisoikeuksia, se on isku koko Euroopan unionille. Näihin rikoksiin tulisi puuttua yhtä herkästi kuin esim. kilpailulainsäädännön rikkomiseen, Jaakonsaari lisäsi.

Pietikäinen muistutti, että maailmassa on jo 60 miljoonaa pakolaista, ja jatkossa määrä tulee lisääntymään. Hän korosti myös, ettei kyseessä ole ”vapaaehtoisuuteen” perustuva ilmiö, jossa voimme valita reagoimmeko siihen vai emme. Kaikki jotka pakenevat henkensä uhalla ovat oikeutettuja hakemaan turvaa.