Uutinen 22.9.2015

Vilkas syksy päättää Suomen BEAC-puheenjohtajakauden

Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston eli BEAC:in kaksivuotinen puheenjohtajakausi päättyy lokakuun puolivälissä Oulussa pidettävään ulkoministerikoukseen. Syys-lokakuussa järjestetään lisäksi useita muita Barents-yhteistyötapahtumia. Yksi niistä on suuri yhteinen pelastusharjoitus.

Kuva: Oulun kaupunki
Oulun kaupungintalo
Suomen BEAC:in kaksivuotinen puheenjohtajakausi päättyy lokakuun puolivälissä Oulussa pidettävään ulkoministerikoukseen.

Ulkoministerit Ouluun

Oulussa lokakuun puolivälissä järjestettävään ulkoministerikokoukseen odotetaan kaikkien Barentsin euroarktisen neuvoston jäsenmaiden ulkoministereitä ja korkean tason edustajaa Euroopan unionista. Kokouksessa puheenjohtajuus siirtyy Suomelta Venäjälle.  

Vastaavasti  Kainuu ottaa vastaan Barentsin alueneuvoston puheenjohtajuuden Arkangelilta.

Suomen puheenjohtajuuskauden aikana esillä ovat olleet erityisesti alueen liikenne- ja logistiikkahankkeet, ympäristö ja ilmastonmuutos sekä nuorisoyhteistyöhön liittyvät hankkeet. Suomen johdolla työskennellyt rahoitustyöryhmä esittää loppuraportissaan alueen toimijoiden hankeosaamisen parantamista ja tiedotuksen tehostamista käytettävissä olevista rahoitusvälineistä.

Yhteinen pelastusharjoitus

Syys-lokakuun vaihteessa järjestettävään  Barents Rescue -pelastusharjoitukseen odotetaan 500-600 osallistujaa. Pelastusmuodostelmia on mukana Suomen lisäksi Venäjältä, Ruotsista ja Norjasta. Harjoitusta seuraa myös suuri joukko tarkkailijoita EU-maista.

Barents Rescue  -harjoituksessa testataan rajat ylittäviä pelastusvalmiuksia mm. mahdollisessa kaivosonnettomuudessa ja kemikaalipäästön synnyttäneessä liikenneonnettomuudessa. Lisäksi testataan kalustoa ja valmiuksia toimia tulva- ja maanvyörytilanteissa.

Vilkkaan Barents-syksyn tapahtumia ovat lisäksi Helsingissä pidettävä seitsemäs Barentsin alueen parlamentaarikkojen konferenssi sekä Rovaniemellä ja Joensuussa järjestettävät liikenne- ja metsäfoorumit.

Banneri_Finnish Chairmanship of the Barents Euro-Arctic Council in 2013−2015
Suomen jälkeen BEAC:in puheenjohtajamaana jatkaa Venäjä.

Yhteistyötä jo yli 20 vuotta

Barents-yhteistyö alkoi vuonna 1993.  Silloin perustettiin hallitustenvälinen Barentsin euroarktinen neuvosto ja alueellinen Barentsin alueneuvosto. Euroarktisen neuvoston jäsenmaita ovat Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Tanska, Islanti ja EU.

Barentsin alueneuvostoon kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntaliitot, Västerbotten, Norrbotten, Finnmark, Troms, Nordland, Karjalan ja Komin tasavallat, Murmanskin ja Arkangelin alueet sekä Nenetsian autonominen piirikunta. Suomessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana tarkkailijana.