Uutinen 9.11.2015

Komission 2016 työohjelma –No time for business as usual

Komission on julkaissut vuoden 2016 työohjelman, joka on laadittu erityisesti puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kauden alussa asetettuja painopisteitä silmällä pitäen. Komission vuoden 2016 suurimpia kysymyksiä ovat työllisyys, kasvu, investoinnit ja kestävä kehitys.

Kuva: Euroopan komissio
Komissio, Jyrki Katainen
Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja EU:n sisämarkkinoista ja teollisuudesta vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska 28.10. sisämarkkinastrategiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Talouskasvua ja parempaa sääntelyä

Viimeaikainen heikko talouskasvu on yksi EU:n suurimpia haasteita. Komissio painottaa ohjelmassaan sisämarkkinoiden vahvistamista, pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden kitkemistä, innovaatioiden sekä digitaalisten pääomamarkkinoiden merkitystä talouskasvulle.

Sisämarkkinoiden nykyaikaistamista ja ammatinharjoittajien liikkuvuutta onkin osaltaan yritetty jouduttaa uudella sisämarkkinastrategialla.

Työohjelman asialistalla on myös kysymys paremmasta sääntelystä. Ohjelma sisältää 23 uutta aloitetta, mikä on vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Uusien aloitteiden lisäksi komission tarkoituksena on uudelleen arvioida ja tarvittaessa kumota olemassa olevia direktiivejä ja säädöksiä. Listalla on mm. 20 kumottavaa säädöstä. Lisäksi tavoitteena on tiukentaa direktiivien täytäntöönpanon valvontaa.

Uusiutuvaa energiaa ja kierrätystä

Komission tavoitteena on mm. edistää uudenlaisen terveysteknologian pääsyä sisämarkkinoille. Suomesta löytyy osaamista tällä alueella, samoin biotaloudessa. Suomessa bioenergia on keskeisin uusiutuvan energian muoto.

Kuva: Flickr/Kevin Dooley
Kierrätys, recycle

Komissio aikoo parantaa myös kiertotalouden edellytyksiä; jätteistä kehitetään yhä enemmän uusia raaka-aineita ja resursseja. Lisäksi komission tähtäimessä on biopolttoainemarkkinoiden turvaaminen tulevaisuudessa. Se on tärkeä tavoite myös Suomelle, jotta päästötavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Suomen tavoitteet Euroopan unionin jäsenenä liittyvät talouskasvuun, alueen vakauteen ja turvallisuuteen.